Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een handgift via bankoverschrijving?

Een handgift via bankoverschrijving?

  • On 16/07/2009

Als u een schenking doet via handgift (door gewoon het betrokken goed te overhandigen), dan zijn hierop geen schenkingsrechten verschuldigd. Als u echter zou sterven binnen de 3 jaar na de schenking, dan moet zal degene die het ontvangen heeft hierop successierechten moeten betalen. Om te bewijzen wanneer de handgift plaatsgevonden heeft, maakt u best gebruik van aangetekende brieven. 1 aangetekende brief vóór de schenking en 1 na de schenking. Zo kan u een vaste datum geven aan de schenking. Anders zou u immers niet kunnen bewijzen dat er al meer dan 3 jaar verstreken is sinds de schenking.

Het principe van de handgift lijkt op het eerste zicht niet mogelijk via bankoverschrijving. In dat geval is er echter wel een “onrechtstreekse schenking” mogelijk, die exact het zelfde gevolg heeft als een handgift. Geen schenkingsrechten maar wel successierechten indien de schenker sterft binnen de 3 jaar. Hoe doet u een “onrechtstreekse schenking”? Dit is simpelweg een overschrijving waarbij u geen mededeling voegt, zodat uit de overschrijving zelf niet kan worden afgeleid dat het om een schenking gaat. Dit betekent wel dat u ook hier gebruik moet maken van aangetekende brieven om de datum van de schenking te bewijzen en discussies tussen erfgenamen te vermijden, wanneer die beweren dat het geld op onrechtmatige wijze is verkregen. Uit de overschrijving zelf blijkt immers niet dat het om een schenking zou gaan. Tevens kan u met een ‘pacte adjoint’ werken. Dit heeft dezelfde bewijswaarde als aangetekende brieven en heeft als bijkomend voordeel dat er bijkomend voorwaarden aan de schenking kunnen worden gekoppeld.