Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Een historisch moment voor de pensioenberekening van een zelfstandige

Een historisch moment voor de pensioenberekening van een zelfstandige

  • On 01/07/2021

Op donderdag 3 juni 2021 heeft de Kamer beslist om het pensioen van de zelfstandige gelijk te trekken met het pensioen van een werknemer. Dit is een mijlpaal voor alle zelfstandigen, waar men al zo’n 40 jaar ijvert voor een gelijkgesteld pensioenstelstel.

Historie. Het verschil, en de instandhouding hiervan, in de diverse pensioenstelsels kent een lange geschiedenis. De lage pensioenbedragen bij zelfstandigen kennen verschillende oorzaken. Eén van die oorzaken is de invoering van het zogenaamde correctiecoëfficiënt van 1984. Deze correctiecoëfficiënt werd tot op de dag van vandaag gehanteerd en houdt in dat slechts 69% van het beroepsinkomen van de zelfstandige in aanmerking kon komen voor de pensioenberekening. Een groot deel van de sociale bijdragen werden aldus door de overheid afgeroomd.

Beslissing. Omdat de sociale bijdragen intussen ongeveer gelijk zijn getrokken, heeft de wetgever beslist de pensioenen van zelfstandigen en werknemers ook een gelijke basis te geven. Met andere woorden wordt voor zelfstandigen nu 100% van het beroepsinkomen in rekening gebracht voor de berekening van het rustpensioen, overlevingspensioen en overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1 januari 2022. Deze regeling geldt voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020 en kan dus retroactief worden toegepast. Bovendien wordt het maximumbedrag aan inkomsten dat in aanmerking kan worden genomen met 2,38% verhoogd.

Impact. De impact van deze beslissing is niet voor elke zelfstandige gelijk en hangt vooral af wanneer de loopbaan werd gestart. Zo zal een starter van 22 jaar, die nog een hele loopbaan van 45 jaar dient te doorlopen een pensioen verhoging van om en bij de 475 euro zien, waar een andere zelfstandige van 60 jaar, en nog 6 jaren tot aan het pensioen dient te werken, een pensioen verhoging van 135 euro zien. Des al niet te min is dit een positieve stijging van de pensioenen voor zelfstandigen en kunnen we dit enkel toejuichen.

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond uw pensioen of wenst u advies op maat? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.