Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De toekomst van telewerken: dit verandert er precies vanaf 1 juli 2021

De toekomst van telewerken: dit verandert er precies vanaf 1 juli 2021

  • On 01/07/2021

Als de vaccinatiedrempel op 1 juli 2021 wordt gehaald, waarbij 6 op de 10 volwassenen hun eerste vaccin dienen gehad te hebben, zal het telewerken niet langer verplicht zijn. Echter zal het telewerk nog steeds sterk aanbevolen blijven voor de maanden juli en augustus 2021. Zelfs daarna is het niet zo dat het telewerk volledig zal verdwijnen. Het is daarom belangrijk om als ondernemer zo snel als mogelijk duidelijke regels en een structuur op te stellen omtrent het telewerken.

De overgangsfase. Vanaf 1 juli 2021 zal u niet langer verplicht zijn de RSZ-tool in te vullen die het telewerk regelt en controleert. U zal van uw werknemers kunnen verlangen dat zij terugkeren naar de werkomgeving. Het gaat hier om een omkering van het principe dat gold gedurende de afgelopen maanden. Als werkgever kan u vragen aan uw werknemer naar kantoor te komen, maar kan u niet langer afdwingen om te telewerken. U mag bovendien als werkgever niet beslissen om enkel personeel toe te laten dat gevaccineerd is. Omwille van de privacyregels kan u niet aan uw werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn of bekijken wie klein verlet heeft aangevraagd om naar een vaccinatiecentrum te gaan.

Zorgplicht. Als werkgever dient u de zorgplicht na te leven. Dit houdt in dat u in de werkruimte de regels voor de sociale afstand dient te respecteren. Andere maatregelen, zoals mondmaskers, plexiglas en een verbeterde ventilatie dienen genomen te worden in samenspraak met preventiediensten en sociale partners. Dit wordt zeer ernstig genomen, als een uitbraak het gevolg is van een gebrekkige veiligheidsomkadering binnen de onderneming, kan dat leiden tot zware sancties.

Toekomst. Zelfs na augustus 2021 zal het telewerken hoogstwaarschijnlijk nog steeds het aanbevolen parcours zijn. Bovendien blijft ook de ‘CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis’ gelden tot 31 december 2021. In principe is het zo dat men zal terugkeren naar een genormaliseerde situatie, waarbij men terugkeert naar de oude werkregeling. Het is echter zo dat het telewerk erg werd gesmaakt en het lijkt ons daarom ook aangeraden om dit in onderling overleg met uw medewerkers te bespreken of u al dan niet thuiswerk zal opnemen in de individuele overeenkomst.

Enkele cijfers. Uit het weekblad Trends blijkt dat maar liefst 84% van de Belgen na de coronacrisis twee of meer dagen per week van thuis willen werken. 65% van de Belgen zegt dat ze thuis productiever zijn dan op kantoor. Op basis van de cijfers is de vraag niet of we terugkeren naar het pre-corona tijdperk, maar hoe u een goed evenwicht vindt tussen kantoor en thuiswerk voor uw medewerkers. Een beter moment om dit alles te plannen dan nu zal u waarschijnlijk niet meer krijgen.

Structuur. Thuiswerk is gewenst voor werknemers, omdat de dagelijkse files en bijhorende stress worden vermeden. Ook voor de werkgever kan dit wenselijk zijn om te besparen op kantoorruimte. Houd er echter wel rekening mee dat dit een goede planning vergt. U wilt vermijden dat het kantoor vol zit op dinsdag en donderdag en leeg is de rest van de week. Houd daarom rekening met de nodige investeringen om deze planning goed te laten verlopen.

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond of nood aan advies omtrent het opzetten van telewerk en het uitwerken van de juiste afspraken met uw medewerkers? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.