Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Faillissementsverzekering verbeterd

Faillissementsverzekering verbeterd

  • On 15/06/2007

Vanaf 1 juli 2007 biedt het stelsel van de faillissementsverzekering een uitgebreidere dekking. Zo wordt de periode waarvoor men een uitkering kan krijgen verdubbeld tot maximum 12 maanden (i.p.v. 6). De uitkering stijgt eveneens, meer bepaald tot op het niveau van het minimumpensioen voor zelfstandigen.

De regeling is van toepassing op de zelfstandigen die hun activiteit ten vroegste op 1 juli 2007 hebben stopgezet (niet-handelaars). Voor handelaars is ze van toepassing op de faillissementen die ten vroegste op 1 juli 2007 werden uitgesproken.

 

Bronnen:

  • koninklijk besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 24 mei 2007);
  • artikel 53 van de Programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007 – 3de editie)
  • www.rsvz.be