Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen opnieuw gestegen per 1 juli 2021

Forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen opnieuw gestegen per 1 juli 2021

  • On 06/07/2021

Vanaf 1 juli is er opnieuw een stijging in de forfaitaire kilometervergoeding voor vervoer per personenwagen, motorfiets of bromfiets vastgesteld. Het gaat hier om verplaatsingen van het eigen voertuig gebruikt voor verplaatsingen in opdracht van de werkgever/vennootschap.

Modaliteiten. De kilometervergoeding is zowel van toepassing voor werknemers als voor bedrijfsleiders. U kan ervoor kiezen om de vergoeding vast te stellen aan de hand van het juiste bedrag door middel van stukken aangeleverd door de werknemer of voor een forfaitair bedrag per kilometer. Aangezien het hier om een compensatie van kosten gaat, is deze vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen of belastingen.

Forfaitair bedrag. Het bedrag vastgesteld voor de forfaitaire kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 is vastgesteld op 0.3707 euro per kilometer. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van “ernstige normen”. Als ernstige norm wordt hier het tarief gebruikt dat de Staat hanteert voor zijn eigen personeelsleden. De fiscus bevestigt jaarlijks expliciet de toepassing van dit bedrag op de werkgevers uit de privésector. Het maximum aantal kilometers per jaar is 24.000 km, wanneer men hierboven uitstijgt zal de fiscus het forfaitaire bedrag niet meer aanvaarden en zullen er alsnog bewijzen op tafel gelegd dienen te worden.

Aftrekbaarheid. Bovendien is de belastingvrije kilometervergoeding voor de werkgever of de vennootschap aftrekbaar onder autokosten. Voor een motor- of bromfiets is dit volledig aftrekbaar in tegenstelling tot de personenwagen.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.