Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Negatieve intresten zijn niet fiscaal aftrekbaar

Negatieve intresten zijn niet fiscaal aftrekbaar

  • On 13/07/2021

De Europese Centrale Bank heeft haar lagerentepolitiek ontwikkeld als antwoord op de bankencrisis. De bedoeling was lenen goedkoper te maken voor particulieren en bedrijven en er werd bovendien een strafrente ingevoerd. Wanneer banken niet voldoende leningen hebben uitstaan, dienen ze hun geld te parkeren bij de ECB aan een strafrente van 0,5%.

Gevolgen. Dit brengt natuurlijk belangrijke gevolgen met zich mee. Banken zijn niet gelukkig met deze maatregelen en waardoor ze reageren op de lagerentepolitiek. De banken leggen klanten een negatieve rente op wanneer deze een bepaalde drempel bereiken van deposito’s, bijvoorbeeld 250.000 euro op uw spaarrekening. Zo zal u dus een rente dienen te betalen aan de bank op het geld dat u heeft uitstaan bij die bank.

Omzendbrief. De FOD Financiën stuurde op zijn beurt een omzendbrief uit, waaruit blijkt dat deze negatieve intresten niet aftrekbaar zijn. Hierin wordt de basisregel bevestigd dat inkomsten uit roerende goederen en kapitaal belastbaar zijn als roerend inkomen in de personenbelasting en enkel indien dat belastbaar inkomen een vergoeding voor het genot van het kapitaal door de ontlener inhoudt. Negatieve intresten zijn echter geen vergoeding voor het genot van het kapitaal en er kan aldus geen sprake zijn van een roerend inkomen.

Discussie. Er staat echter nog het een en ander ter discussie. Het is dus nog maar de vraag of dit zomaar aangenomen kan worden.

Heeft u vragen rond fiscale aftrekbaarheid van kosten of wenst u advies op maat? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.