Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Accijnsgoederen en de nieuwe btw-spelregels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

Accijnsgoederen en de nieuwe btw-spelregels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

  • On 20/07/2021

Het is zover, de btw-regels met betrekking tot verkoop op afstand (oftewel e-commerce) in een B2C context zijn veranderd, ook voor accijnsgoederen. In een eerder artikel hebben we de nieuwe regels reeds algemeen belicht. Maar wat zijn nu de nieuwe regels voor accijnsgoederen?

 

  1. Intracommunautaire afstandsverkopen

Standaardregels in een notendop. Bij de nieuwe regeling wordt er één globale EU-drempel ingevoerd. Wanneer u een onderneming heeft waarbij het totale bedrag van de intracommunautaire afstandsverkopen niet meer dan 10.000 euro bedraagt in het lopende kalenderjaar, noch in het voorgaande kalenderjaar, dan mag u Belgische btw in rekening blijven brengen, op voorwaarde dat u een vestiging in België heeft en dat het transport van de zending start in België.

Geen drempel voor accijnsgoederen. Deze drempel geldt, net zoals voorheen, echter niet voor accijnsgoederen. Het btw-tarief van het land waar deze goederen heengaan dient aangerekend te worden.

Eénloketsysteem. Wat er wel wijzigt is dat u, onder deze nieuwe regeling, zich niet meer in elke lidstaat waarnaar u in een B2C-context accijnsgoederen stuurt hoeft te registreren en periodiek een btw-aangifte aldaar dient in te dienen.

Vereenvoudiging. Ter administratieve vereenvoudiging heeft u de keuze om u te registreren in de lidstaat van vestiging. En vervolgens dient u via dit OSS-systeem één kwartaalaangifte en -betaling uit te voeren voor alle leveringen in de verschillende lidstaten. Hier wordt dus steeds het btw-tarief van het land van aankomst van de goederen gehanteerd. Op de factuur vermeldt u dus het btw-tarief van het EU-land waar uw klant gevestigd is. De verschuldigde btw geeft u aan via het éénloketsysteem en draagt u af aan de Belgische belastingdienst. Dit OSS-systeem is ook beschikbaar voor accijnsgoederen.

Tip. Deze administratieve vereenvoudiging biedt de mogelijkheid om marktuitbreidingsmogelijkheden na te gaan.

Reeds geregistreerd? Indien u voorheen reeds in diverse EU-landen was geregistreerd is het noodzakelijk per land na te gaan welke handelingen er noodzakelijk zijn teneinde uw lokale aangifte verplichting stop te zetten en het BTW-nummer te schrappen, dit om kosten en boetes te vermijden.

 

  1. Afstandsverkopen van ingevoerde goederen

Vervallen van btw-vrijstelling bij invoer van goederen buiten de EU. In dit geval gaat het om de verkoop op afstand van goederen uit niet-EU-landen. We bevinden ons in de invoeromgeving, waarbij u goederen binnenbrengt in het vrij verkeer van goederen in de EU. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Bij het vervallen van deze vrijstelling vanaf 1 juli 2021 zal op alle goederen die de EU binnenkomen invoer-btw betaald dienen te worden, ongeacht de waarde van de zending. Dit is ook zo voor accijnsgoederen.

Wanneer u producten van buiten de EU aan klanten binnen de EU verkoopt, dan moet u vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen aankomen. Ook hier werd een nieuw inningssysteem ingevoerd, de Import One Stop Shop – regeling (IOSS-regeling).

Opgelet. Deze regeling is echter niet beschikbaar voor accijnsgoederen en u zal dus de huidige standaardprocedure dienen toe te passen.

 

  1. Handelen via een platform of eigenaar van een digitaal platform – Elektronische interfaces.

Voorwaarden. Wanneer u handelt of eigenaar bent van een digitaal platform die e-commerce faciliteert is het van belang te kijken of u binnen de voorwaarden valt om als belastingplichtige te worden beoordeeld. Dit is ook zo wanneer u handelt in accijnsgoederen. De kwalificatie als belastingplichtige gebeurt aan de hand van de volgende voorwaarden:

  • U faciliteert de verkoop op afstand vanuit een derde land waarvan de intrinsieke waarde van het goed €150 niet overschrijdt.
  • U faciliteert de levering van goederen die vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd worden verkocht. In dit geval maakt de waarde van goederen niet uit.

Opsplitsing. In beide gevallen wordt u geacht de accijnsgoederen te hebben ontvangen van de leverancier en vervolgens te hebben geleverd aan de consument. Het gevolg hiervan is dat het platform zal moeten afdragen. De nieuwe btw-regeling zal één enkele levering van accijnsgoederen opsplitsen in twee leveringen en er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • De levering van de leverancier aan het platform: in dit geval wordt de leverancier belast op de levering aan 0% btw-tarief of in het niet EU-land.
  • De levering van het platform aan de particulier: het platform berekent de btw en moet deze betalen. Hierbij kan het OSS-systeem gebruikt worden, afhankelijk aan welke voorwaarden wordt voldaan. Het IOSS-systeem is niet beschikbaar voor deze accijnsgoederen, zoals hierboven reeds besproken.

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond de nieuwe btw-regeling en e-commerce of wenst u advies op maat? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.