Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Gewijzigde btw-spelregels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

Gewijzigde btw-spelregels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

  • On 01/07/2021

Het is bijna zover, de btw-regels met betrekking tot verkoop op afstand (oftewel e-commerce) bij B2C staan op punt te veranderen. Gezien het groeiende belang van dit verkoopkanaal en deze soort van handeldrijven, is het correct hanteren van deze spelregels een must. We doen dan ook graag de nieuwe spelregels, alsook alle voorwaarden die gelden voor de verschillende inningssystemen uit de doeken.

Verkoop op afstand. De definiëring van een verkoop op afstand houdt in dat het aanbod tot aankoop en de aanvaarding van dit aanbod gebeurt op afstand, dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, en het systeem werd opgezet om doorgaans op afstand te verkopen. Dit impliceert dat zowel de verkoop via het internet als de verkoop via een catalogus en televerkoop worden beschouwd als verkopen op afstand. Bovendien heeft dit enkel betrekking op de B2C verhouding.

Elektronische interfaces. Een elektronische interface is een marktplaats, platform, portaal etc. die verkopen op afstand faciliteert. Ze brengen met name de leverancier en de afnemer bij elkaar, maar stellen zelf geen verkoopovereenkomsten op. Denk hierbij aan Bol.com, webshops, dropshipping etc.

Doel. De nieuwe regelgeving bevindt zich in de B2C-context. Het is zo dat de regelgeving van vandaag een zwaar administratief proces inhoudt en een oneerlijke concurrentie met zich meebrengt. Er worden wijzigingen doorgevoerd op verschillende vlakken, zowel wat betreft de inningen als de vrijstellingen van btw. Men wil aldus de Europese btw-regeling voor de online verkoop van goederen vereenvoudigen en moderniseren. Daarnaast wil men ook de ongelijke concurrentie tussen Europese en niet-Europese ondernemingen aanpakken. Om dit te bewerkstelligen zullen er aanpassingen worden gedaan op 3 niveaus:

 

  1. Intracommunautaire afstandsverkopen

Historiek. Om goed te kunnen begrijpen wat er precies verandert en waarom de regels veranderen, blijft het belangrijk de regeling van vandaag te kennen. Ondernemingen die goederen verkopen binnen de EU aan consumenten in een andere lidstaat en dit boven een welbepaalde drempel, dienen zich te registreren voor btw-doeleinden in de lidstaat van aankomst van de goederen en daar de verschuldigde btw af te dragen. Elke lidstaat bepaalt die drempel zelf, deze bedraagt of 35.000 euro of 100.000 euro. Deze regeling werd ingevoerd om te vermijden dat de consument goederen zou kopen in lidstaten met een lager btw-tarief, al dan niet via gespecialiseerde postorderbedrijven. Het is echter duidelijk dat dit een zeer duur proces is met de nodige administratieve rompslomp.

Eén globale EU-drempel. Bij de nieuwe regeling worden deze drempels afgeschaft, en wordt er één globale EU-drempel ingevoerd. De nieuwe regels gelden wanneer u met uw Belgische onderneming een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaald met afstandsverkopen aan consumenten in EU-landen buiten België. Deze drempel ligt dus veel lager dan voorheen het geval was en vele ondernemingen zullen dus een btw-aangifte dienen te voldoen in een andere lidstaat. Wanneer u een onderneming heeft waarbij het totale bedrag van de intracommunautaire afstandsverkopen niet meer dan 10.000 euro bedraagt in het lopende kalenderjaar, noch in het voorgaande kalenderjaar, dan mag u Belgische btw in rekening blijven brengen, op voorwaarde dat u een vestiging in België heeft en dat het transport van de zending start in België.

Eénloketsysteem. Het feit dat dit drempelbedrag werd ingevoerd, maakt principieel een verplichting uit voor elke andere onderneming om in elke lidstaat waarnaar hij goederen verzendt of verkoopt een btw-registratie uit te voeren. Dit is waar de Union One Stop Shop – regeling (OSS-regeling) te hulp schiet. Onder deze regeling hoeft u niet in elke lidstaat waarnaar u in een B2C-context goederen stuurt zich te registreren voor btw-doeleinden. Ter administratieve vereenvoudiging heeft u de keuze om u te registreren in de lidstaat van vestiging. Via dit OSS-systeem dient u één kwartaalaangifte en -betaling uit te voeren voor alle leveringen in de verschillende lidstaten. Hier wordt dus steeds het btw-tarief van het land van aankomst van de goederen gehanteerd. Op de factuur vermeldt u dus het btw-tarief van het EU-land waar uw klant gevestigd is. De verschuldigde btw geeft u aan via het éénloketsysteem en draagt u af aan de Belgische belastingdienst. De belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan het EU-land waar uw klant gevestigd is. Echter kan u ook voor een btw-registratie in het land van aankomst kiezen. Met deze registratie doet u vervolgens lokaal een btw-aangifte.

Voorbeeld. Een in België gevestigde ontwerper en maker van rugzakken wil een assortiment rugzakken aanbieden in Duitsland via een webshop. Een logistieke partner zal de leveringen van de winkel in België tot de voordeur van de afnemer in Duitsland voor zich nemen. Voor elke verkoop aan een consument in Duitsland zal de Belgische verkoper van de rugzakken Duitse btw dienen aan te rekenen. Aangezien de Belgische onderneming gebruik maakt van de OSS-regeling in België, zal de verkoper alle verrichte intracommunautaire afstandsverkopen rapporteren in de OSS-aangifte en afdragen aan de Belgische belastingdienst. Deze aangifte dient elk kwartaal te gebeuren.

 

  1. Afstandsverkopen van ingevoerde goederen

Vervallen van btw-vrijstelling bij invoer van goederen buiten de EU. In dit geval gaat het om de verkoop op afstand van goederen uit niet-EU-landen. We bevinden ons in de invoeromgeving, waarbij u goederen binnenbrengt in het vrij verkeer van goederen in de EU. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Bij het vervallen van deze vrijstelling vanaf 1 juli 2021 zal op alle goederen die de EU binnenkomen invoer-btw betaald dienen te worden, ongeacht de waarde van de zending.

Wanneer u producten van buiten de EU aan klanten binnen de EU verkoopt, dan moet u vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen aankomen. Ook hier wordt een nieuw inningssysteem ingevoerd, de Import One Stop Shop – regeling (IOSS-regeling). Deze regeling kan gebruikt worden voor goederen die de intrinsieke waarde van € 150 niet overschrijden. Wanneer u gebruik maakt van de IOSS-regeling, krijgt u een vrijstelling invoerrechten, enkel de btw over de effectieve afstandsverkoop in de lidstaat van aankomst zal betaald en aangegeven dienen te worden. De IOSS-regeling vraagt slechts een registratie in één lidstaat. Verder gebeurt de btw-aangifte en -betaling maandelijks. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IOSS-systeem, zijn direct bij de invoer btw en invoerrechten verschuldigd. De invoerrechten worden dan berekend op basis van de douanewaarde van het goed.            

Voorbeeld. Een Belgische consument koopt een rugzak van een Chinese webshop ter waarde van € 90. Het pakket wordt verzonden naar België in opdracht van de Chinese handelaar. Bij aankomst van de rugzak in België wordt het goed aangebracht bij de douaneautoriteiten om in het vrij verkeer te worden gesteld. De Chinese verkoper besluit zich in te schrijven voor de IOSS-regeling in België. Aangezien de rugzak de intrinsieke waarde van 150 euro niet overschrijdt, zijn er geen invoerrechten en geen btw verschuldigd bij binnenkomst in de Europese Unie. De levering van de rugzak wordt beschouwd als een aan btw onderworpen verkoop in België. De Chinese handelaar dient maandelijks al zijn verrichte afstandsverkopen binnen de EU aan te geven binnen de IOSS-regeling, waaronder ook de btw-tarieven van de betrokken lidstaten.

 

  1. Handelen via een platform of eigenaar van een digitaal platform – Elektronische interfaces.

Voorwaarden. Wanneer u handelt of eigenaar bent van een digitaal platform die e-commerce faciliteert is het van belang te kijken of u binnen de voorwaarden valt om als belastingplichtige te worden beoordeeld. De kwalificatie als belastingplichtige gebeurt aan de hand van de volgende voorwaarden:

  • U faciliteert de verkoop op afstand vanuit een derde land waarvan de intrinsieke waarde van het goed €150 niet overschrijdt.
  • U faciliteert de levering van goederen die vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd worden verkocht. In dit geval maakt de waarde van goederen niet uit.

Voorbeeld. We keren terug naar onze Chinese fabrikant van rugzakken. Een Duitse consument bestelt een rugzak. Stel nu dat de fabrikant niet zelf een webshop opricht, maar dit overlaat aan een specialist ter zake met een eigen webshop in België. De webshop wordt gezien als een elektronische interface. De elektronische interface beschikt zelf over de klantengegevens met betrekking tot de levering en biedt een klantendienst aan via welke retourzendingen of klachten worden afgehandeld voor de onderliggende verkoper en de consument in Duitsland. In dit geval wordt de eigenaar van de webshop geacht de levering te faciliteren omdat hij een invloed heeft op de algemene voorwaarden waaronder de levering wordt verricht.

Opsplitsing. In beide gevallen wordt u geacht de goederen te hebben ontvangen van de leverancier en vervolgens te hebben geleverd aan de consument. Het gevolg hiervan is dat het platform zal moeten afdragen. De nieuwe btw-regeling zal één enkele levering opsplitsen in twee leveringen en wordt er een onderscheid gemaakt:

  • De levering van de leverancier aan het platform: in dit geval wordt de leverancier belast op de levering aan 0% btw-tarief of in het niet EU-land.
  • De levering van het platform aan de particulier: het platform berekent de btw en moet deze betalen. Hierbij kan zowel de OSS- als het IOSS-inningssysteem gebruikt worden, afhankelijk aan welke voorwaarden wordt voldaan.

 

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond de nieuwe btw-regeling en e-commerce of wenst u advies op maat? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.