Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Geef uw personeel een fiscaal voordelige bonus

Geef uw personeel een fiscaal voordelige bonus

  • On 29/09/2007

De sociale partners hebben in 2007 een akkoord bereikt dat bedrijven vanaf 1 januari 2008 hun werknemers een bonus kunnen geven. De werknemer betaalt geen RSZ-bijdragen en ook geen belastingen op zijn bonus. Wel moet de werkgever een sociale bijdrage van 33% betalen op dit bedrag. De kostprijs is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Voor 2013 bedraagt het maximumbedrag dat een onderneming per werknemer mag besteden aan zogenaamde ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ € 2 488.

De ondernemingen kregen dankzij het akkoord[1] een ruime autonomie om de criteria vast te stellen voor de toekenning van het voordeel. Er kunnen ook andere criteria dan winst gehanteerd worden. Om in aanmerking te komen voor fiscale vrijstelling, moeten die bonussen aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • de toekenning van de bonus moet gebonden zijn aan de resultaten die het bedrijf of een groep werknemers boekten. Bijvoorbeeld: het kaderpersoneel, de regionale managers, de verkopers, de medewerkers van de dienst boekhouding …;
  • deze resultaten mogen nog niet vaststaan bij de invoering van het systeem. Met andere woorden, het systeem is bedoeld als beloning voor het feit dat de groep werknemers (of het bedrijf) een voldoende realistisch streefdoel behaalt, zoals een bepaald omzetcijfer voor de verkopers;
  • de resultaten moeten worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria;
  • de evaluatiedoelstellingen en -criteria moeten vooraf worden vastgelegd. Concreet: ze moeten het voorwerp uitmaken van een collectieve overeenkomst binnen de onderneming, tenzij die laatste te klein is om een vakbondsafvaardiging te hebben.

 

Bron: www.werk.belgie.be en www.ing.be

 


[1] Dit akkoord werd geconcretiseerd in hoofdstuk II van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (gewijzigd door de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)) en de CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 20 december 2007 (gewijzigd door de CAO nr. 90bis, gesloten op 21 december 2010).