Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Geld overhevelen van uw vennootschap naar uw privévermogen: de liquidatiereserve voor KMO’s

Geld overhevelen van uw vennootschap naar uw privévermogen: de liquidatiereserve voor KMO’s

  • On 07/04/2022

Wat als uw vennootschap goed rendeert en u wenst de winst naar uw privévermogen over te hevelen? Als eerste kunt u uzelf geld uitkeren in de vorm van bezoldiging, maar dan betaalt (naast vennootschapsbelasting op het positieve resultaat) ook personenbelasting en uiteraard sociale bijdragen op. Deze wijze zou het fiscale nut van uw vennootschap ondermijnen. Het doel is eerder het kapitaal uit uw vennootschap op een fiscaalvriendelijke manier naar uw persoonlijk vermogen te verplaatsen. Dit kan op verschillende manieren waaronder via de liquidatiereserve.

Doel. De liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen toestaat (een deel van) de belaste winst op een afzonderlijke passief rekening te plaatsen. Volgens de vastgestelde criteria van een ‘kleine’ vennootschap in de vennootschapswetgeving, vallen bijna alle KMO’s hieronder. U betaalt 10% roerende voorheffing op de aangelegde reserve. De aanrekening van deze 10% RV gebeurt via de aangifte vennootschapsbelasting. Het doel van de liquidatiereserve is belastingen besparen.

Wachttijd. Na een termijn van minimaal 5 jaar na het parkeren van de liquidatiereserve kan de reserve uitgekeerd worden aan 5% roerende voorheffing. Dit is fiscaal interest als u dit vergelijkt met een normale uitkering van dividenden die wordt belast aan standaard 30% roerende voorheffing. Wanneer u uw vennootschap zou vereffenen betaalt u zelfs geen roerende voorheffing op de aangelegde liquidatiereserve.

Fiscale modaliteiten. Zoals hierboven gesteld betaalt u dus 10% bijkomende belasting op de aangelegde reserve. Wanneer u de liquidatiereserve parkeert voor minstens 5 jaar, betaalt u hierop slechts 5% roerende voorheffing bij uitkering.

Voorbeeld: 

Stel dat uw vennootschap in 2021 na vennootschapsbelasting een winst van 110.000 euro had. De vennootschap zet deze winst om in een liquidatiereserve van 99.000 euro en een afzonderlijke heffing van 10% of 11.000 euro wordt betaald. Als u nu in 2027 beslist om die reserve van 99.000 uit te keren als een dividend, dan wordt daar nog 4.950 euro roerende voorheffing op ingehouden. U krijgt netto met andere woorden 94.050 euro. In totaal heeft uw vennootschap dan 110.000 euro betaald, waarvan 15.950 euro belastingen. Concreet komt dat neer op een tarief van 14,50% aan belastingen.

Om over na te denken. De belastingdruk is dan wel lager bij de uitkering van een liquidatiereserve, toch dient er rekening mee gehouden te worden dat alvorens het genot ervan te hebben, de gelden tijdelijk in de vennootschap geparkeerd blijven en toch de belasting hierop reeds verschuldigd is bij aanleg ervan.

Bezint eer ge begint. In sommige gevallen is het niet aangeraden om een liquidatiereserve uit te keren. Wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van fiscaalvriendelijke intresten, zoals op uw leningen of uw rekening-courant die uw vennootschap ten laste heeft, zal de uitkering van een liquidatiereserve het bedrag aan fiscaal vriendelijke intresten doen dalen. Een herkwalificatie van intrest naar dividend is dan mogelijks aan de orde en met alle gevolgen van dien.

Verder vraagt de uitkering van een liquidatiereserve een beslissing van de algemene vergadering met de bijhorende balanstest en ook het bestuursorgaan dient een liquiditeitstest (indien BV of CV) uit te voeren. Zijn deze testen negatief, dan kan geen uitkering plaatsvinden.

Indien u uw vennootschap wenst te vereffenen, is het ook aangewezen na te gaan of liquidatiereserve ook effectief zal kunnen worden uitgekeerd en er dus voldoende liquiditeiten bij vereffening beschikbaar zullen zijn. Zo niet, heeft u bij aanleg van de reserves belastingen betaald, zonder het genot hierop te hebben.

Verkoopplannen? Heeft u verkoopplannen voor uw vennootschap en dit binnen de 5 jaar, dan is de aanleg van een liquiditeitsreserve ook niet interessant, aangezien u dan een bijkomende belasting van 10% heeft betaald bij aanleg van de liquidatiereserve en u dus niet zelf zal kunnen genieten van de voordelige uitkering ervan met als gevolg dat u enkel extra belastingen heeft betaald zonder de vruchten ervan te kunnen plukken

De liquidatiereserve heeft zeker zijn voordelen, echter is het noodzakelijk om doordacht de keuze hiervoor te maken.

Meer info. Heeft u vragen rond de liquidatiereserve of wenst u op zoek te gaan naar de fiscaal meest interessante manier om uw resultaat uit te keren? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.