Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Winsten op gelijk welk moment van het jaar uitkeren? Dat kan! Keuze uit tussentijds dividend of interim-dividend

Winsten op gelijk welk moment van het jaar uitkeren? Dat kan! Keuze uit tussentijds dividend of interim-dividend

  • On 11/04/2022

Wenst u winsten uit te keren, los van het klassieke moment op de jaarlijkse algemene vergadering? Dit kan! Ook op andere tijdstippen doorheen het jaar kunnen er dividenden worden uitgekeerd. Wie kan wat doen? En wat zijn de spelregels? En zijn er fiscale implicaties waarmee rekening moet worden gehouden? Zijn er wijzigingen voor de BV sinds de invoering van het nieuwe WVV?

Tussentijdse dividenden. Een tussentijds dividend is een uitkering uit de beschikbare reserves of uit overgedragen winst. Het uitkeren van tussentijdse dividenden is een exclusieve bevoegdheid van de bijzondere algemene vergadering, zowel voor de BV als voor de NV. De tussentijdse dividenden dienen betrekking te hebben op de laatste goedgekeurde jaarrekening en binnen de grenzen van de netto-actief test[1]. Voor de BV is ook een liquiditeitstest [2] door het bestuursorgaan vereist, zij ontsnappen dus niet aan de dubbele uitkeringstest. De gerealiseerde winst van het lopende boekjaar of het voorbije boekjaar dat nog niet werd afgesloten komt dus niet in aanmerking voor tussentijdse dividenden.

Interim-dividenden. Een interim-dividend is een uitkering van het resultaat van het boekjaar dat nog niet is opgenomen in een goedgekeurde jaarrekening. Aangezien het hier gaat om resultaten die nog niet definitief zijn, ‘ad interim’, zijn hier een resem voorwaarden aan verbonden. Allereerst is de uitkering van interim-dividenden binnen de NV een exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan, die deze bevoegdheid dient te verkrijgen via de statuten. De bevoegdheid vraagt dus een statutaire machtiging.

Nu ook voor de BV [3]. Sinds de invoering van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) mogen nu ook BV’s een interim-dividend toekennen, mits expliciete opname hiervan in de statuten. Heeft u uw statuten dus nog niet gewijzigd conform het nieuwe WVV, en wenst u een interim-dividend uit te keren? Dan dient u eerst langs de notaris te gaan voor een statutenwijziging. Deze verplichting tot statutenwijziging dringt zich sowieso op uiterlijk 31/12/2023. Net zoals bij de NV is de beslissing tot uitkering van een interim-dividend voorbehouden aan het bestuursorgaan.

Beperking. De in aanmerking te nemen winst wordt beperkt tot welbepaalde resultaten van de vennootschap. Zijnde de winst van het lopende boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interim-dividend, maar een overgedragen verlies wordt afgetrokken van de uitkeerbare winst.

Let op! Er dient daarbij ook een staat van activa en passiva opgemaakt te worden, deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden voor de beslissing tot uitkering en ook een netto-actieftest op basis van die staat. Ook de BV ontsnapt via een interim-dividend niet aan de dubbele uitkeringstest, dus een liquiditeitstest dringt zich ook op.

Versoepeling. Voorheen bestonden er tijdsbeperkingen qua uitkering van interim-dividenden. Deze zijn met de invoering van het WVV weggevallen. De beslissing tot uitkering kan dus op ieder moment van de jaar genomen worden.

Fiscaal. Zowel een interim-dividend als een tussentijds dividend zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing en bij uitzondering aan 15% roerende voorheffing indien wordt voldaan aan de VVPR-bis voorwaarden [4]. Indien het tussentijds dividend betrekking heeft op de uitkering van een liquidatiereserve dan zijn deze regels van toepassing. Wenst u een interim-dividend of tussentijds dividend uit te keren, neem dan zeker tijdig contact op met uw accountant

Vragen of meer info hierover, aarzel niet ons deze te stellen via studiedienst@refibo.be of 09/223.31.54.


[1] Meer hierover in het nieuwsje ‘Mag mijn vennootschap dividend uitkeren aan de aandeelhouders’ gepubliceerd op onze website (https://www.refibo.be/mag-mijn-vennootschap-dividend-uitkeren-aan-de-aandeelhouders/).

[2] ‘Een uitkering toekennen aan uw aandeelhouder? De liquiditeitstest toegepast in de praktijk’ gepubliceerd op onze website (https://www.refibo.be/een-uitkering-toekennen-aan-uw-aandeelhouder-de-liquiditeitstest-toegepast-in-de-praktijk/)

[3] De regelgeving voor de BV’s inzake interim-dividend zijn ook van toepassing op CV’s sinds de invoering van het WVV.

[4] Alles over de VVPR-bis regeling: ‘https://www.refibo.be/kan-u-ook-genieten-van-een-dividenduitkering-aan-15-onder-de-vvpr-bis-regeling/

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET BELANGRIJKSTE NIEUWS VOOR ONDERNEMERS, ONTVANG ONZE MAANDELIJKSE REFIBO NIEUWSBRIEF NU IN UW MAILBOX!