Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Gespreide taxatie van meerwaarden : ook bij opeenvolgende herbeleggingen?

Gespreide taxatie van meerwaarden : ook bij opeenvolgende herbeleggingen?

  • On 15/09/2009

Als u een meerwaarde realiseert op de verkoop van een actief, dan wordt u in de regel op deze meerwaarde belast. Dit kan u echter voorkomen door het geld dat u voor de verkoop van dat actief heeft bekomen te gebruiken om een ander (afschrijfbaar) actief aan te kopen. Dat moet u dan wel doen binnen de drie jaar na het einde van het belastbaar tijdperk waarin u de meerwaarde heeft gerealiseerd. Herbelegt u echter in een gebouwd onroerend goed, een vaartuig of een vliegtuig, dan bedraagt deze termijn 5 jaar. Als u de realisatieprijs herbelegd heeft, dan zal u slechts op de meerwaarde belast worden volgens het ritme van de afschrijvingen van het goed waarin u herbelegd heeft.

Wat gebeurt er nu wanneer u dat goed nog binnen dezelfde herbeleggingstermijn ook verkoopt en u met de prijs die u voor die verkoop ontvangt opnieuw een nieuw afschrijfbaar actief aankoopt? Geld er dan nog steeds een gespreide taxatie? Het Hof van Beroep te Gent beslist van niet.

De feiten die aan de grondslag lagen van het arrest van het Hof van Beroep betroffen een NV die in 1999 een schip verkochten en met de verkoopprijs een ander schip aankochten. Al snel bleken ze niet tevreden met dat ander schip zodat ze dat al snel opnieuw verkochten. De verkoopprijs belegden ze dan in 2001, binnen de herbeleggingstermijn, in een aannemingovereenkomst voor de bouw van nog een nieuw schip.

Aangezien artikel 47, § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen stelt dat wanneer het goed waarin herbelegd werd niet meer wordt gebruikt voor de beroepswerkzaamheid de meerwaarde belast zal worden tot beloop van het nog niet afgeschreven saldo. Met andere woorden: als u het goed waarin u herbelegd heeft verkoopt, dan wordt de meerwaarde onmiddellijk volledig belastbaar voor het gedeelte waarvoor het nog niet belast geweest is (er was immers reeds een deel belast bij eerdere afschrijvingen).

 

Bron: Arrest van het Hof van Beroep te Gent van 7 december 2006