Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verlaagd tarief van 6 % BTW bij afbraak en heropbouw

Verlaagd tarief van 6 % BTW bij afbraak en heropbouw

  • On 16/09/2009

Als u een gebouw laat afbreken en heropbouwen dan is hierop een verlaagd BTW-tarief van 6% op verschuldigd. Dit geldt voor 32 steden in België.

Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient u als bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is  een verklaring en een kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeldt u dat u het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal gebruiken als privéwoning. Een kopie van die verklaring overhandigt u aan de aannemer zodat hij op basis hiervan correct de factuur kan opstellen.

Wat als u een gebouw aankoopt samen met de sloop- en bouwvergunningen? Kan u dan ook van het verlaagd BTW-tarief genieten? De vergunningen staan dan immers niet op uw naam. In een parlementaire vraag heeft de minister verduidelijkt dat u dan wel van het verlaagd tarief kan genieten. Het doet er dus niet toe op wiens naam de vergunningen staan. Uiteraard moet wel nog aan de overige voorwaarden zijn voldaan vooraleer het verlaagd BTW-tarief van toepassing is.

 

Bron : Vr. & antw., Kamer, nr. 507, Van der Maelen 04/06/2009 en FOD financiën