Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Zelfstandigen worden vergoed als ze hinder ondervinden door openbare werken

Zelfstandigen worden vergoed als ze hinder ondervinden door openbare werken

  • On 22/09/2009

Het is tegenwoordig niet onwaarschijnlijk dat een zelfstanidge onderneming tijdelijk moet sluiten omdat openbare werken ervoor zorgen dat niemand meer langs kan komen. Om de nadelige gevolgen die de zelfstandige daardoor ondervindt is het mogelijk om daarvoor een vergoeding te ontvangen van het Participatiefonds. Deze vergoeding bedraagt 75,55 euro per kalenderdag dat de onderneming gesloten was ten gevolge van openbare werken. Bij inbreuk op deze regeling kan daarentegen een geldboete worden opgelegd.

Om van de vergoeding te kunnen genieten moet u eerst een hinderattest aanvragen bij de gemeente. Dan kan pas kan u de vergoeding ontvangen. Er zijn echter nog enkele voorwaarden:

  • het openen van de gehinderde onderneming moet vanuit operationeel oogpunt nutteloos zijn voor een periode van minstens 7 kalenderdagen
  • de onderneming moet minder dan 10 werknemers tellen
  • de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal van de onderneming mag niet hoger zijn dan 2 miljoen euro
  • de voornaamste activiteit van de onderneming moet de rechtstreekse verkoop van producten zijn of het verlenen van diensten aan gebruikers of aan kleine gebruikers waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is
  • de zelfstandige mag niet beschikken over een ander beroepsinkomen

Let op dat aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.

Zelfstandigen die inbreuk plegen op deze regeling kunnen echter veroordeeld worden tot een geldboete van 500 tot 10 000 euro, en, indien binnen de drie jaar een herhaling plaatsvindt, van 500 tot 20 000 euro. Het zijn de inspecteurs van het Participatiefonds, samen met de gerechtelijke agenten bij de parketten en de lokale politie die bevoegd zijn om de inbreuken op te sporen en vast te stellen.

De boetes bedragen dan 35 euro x het aantal dagen dat het Participatiefonds een vergoeding heeft toegekend. Bij herhaling is dit 75 euro x datzelfde aantal dagen. Bovendien wordt bij cumulatie, vanaf de tweede inbreuk en voor iedere volgende inbreuk 500 euro toegevoegd. Uiteraard dient het hierboven vermelde minimum van 500 en de maxima van 10 000 en 20 000 euro te worden gerespecteerd.

Bron: Wet van 3 december 2005 en Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009