Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes fiscaal belast?

Door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes fiscaal belast?

  • On 20/10/2009

Een werknemer begaat een verkeersovertreding tijdens de uitoefening van zijn job. Als de werkgever beslist de verkeersboete aan de werknemer terug te betalen, is hij daar sinds begin 2009 op sociaal vlak een solidariteitsbijdrage op verschuldigd aan de RSZ. Maar hoe zit het op fiscaal vlak?

De minister van Financiën heeft zich daar op 14 mei 2009 over uitgesproken als antwoord op een parlementaire vraag. Volgens de minister is het wel degelijk mogelijk dat een dergelijke terugbetaling wordt aanzien als een kost eigen aan de werkgever, welke dus aftrekbaar is in hoofde van de werkgever en bovendien niet belastbaar in hoofde van de werknemer! Uiteraard zal de terugbetaling van een verkeersboete echter niet automatisch worden aanzien als een kost eigen aan de werkgever. Dit zal enkel het geval zijn als de verkeersovertreding begaan is “in de normale uitoefening van de diensbetrekking, zoals die onder meer blijkt uit de geplogenheden van het beroep en meer in het bijzonder uit de richtlijnen dien inzake die dienstbetrekking door de werkgever aan de werknemer worden verstrekt”. Hierbij gaf de minster het voorbeeld van “hulpverleners die zich in de uitvoering van hun normale dienst van een werkgever snel naar de plaats van een ongeval moeten begeven en daarbij een verkeersovertreding begaan”.

Kadert het begaan van de verkeersovertreding niet in de normale uitoefening van de dienstbetrekking en waren deze niet het gevolg van een richtlijn door de werkgever, dan zal de boete in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel van alle aard uitmaken. In hoofde van de werkgever zal de terugbetaling van de boete echter wel aftrekbaar zijn, op voorwaarde dat hij dit verantwoordt aan de hand van een individuele fiche.

 

Bron: Parlementaire vraag nr. 469 van de heer Jenne De Potter dd. 14.05.2009