Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hét stappenplan: hoe wordt u zelfstandig?

Hét stappenplan: hoe wordt u zelfstandig?

  • On 03/09/2015

Voelt u de ondernemerskriebel opkomen? Wilt u een eigen zaak opstarten, maar weet u niet goed hoe en waar te beginnen? Naast een feilloos plan, dient u ook enige formaliteiten te doorlopen. Enkele van de voornaamste formaliteiten nemen wij voor u onder de loep in een stappenplan.

Vooreerst dient u de keuze te maken tussen het oprichten van een vennootschap of het opstarten van een eenmanszaak. Nadien kan u beginnen met de opbouw van een eigen identiteit.

Om een onderneming, een eenmanszaak of een vennootschap op te starten, moet u verplicht een minimale kennis van bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Het bewijs hiervan kan geleverd worden door een diploma of een getuigenis van voldoende praktijkervaring.

Voor sommige beroepen dient u ook over een zekere beroepsbekwaamheid te beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een opticien, een slager of een schrijnwerker.

Naast het bezitten van de nodige kennis en bekwaamheid is het ook verplicht een zichtrekening bij een bank te hebben. Voor een vennootschap moet het een rekening op naam van die vennootschap zijn. Indien u evenwel opteert voor een eenmanszaak is het aangeraden om op uw eigen naam een nieuwe zichtrekening specifiek voor uw beroepswerkzaamheden te openen. Op die manier blijven uw beroeps- en privéverrichtingen duidelijk gescheiden.

Wanneer u een vennootschap wil oprichten, moet u een financieel plan opstellen en eveneens langsgaan bij een notaris voor de oprichtingsakte. Voor het opstarten van een eenmanszaak is er daarentegen geen tussenkomst van een notaris vereist. Het volstaat om u in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Uiteraard zijn ook vennootschappen verplicht om zich bij de KBO in te schrijven.

Vervolgens dient u een btw-nummer te activeren. Iedere eenmanszaak of vennootschap heeft deze verplichting. Het is irrelevant of u de activiteiten in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk uitoefent.

Als laatste ontstaat de verplichting om u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Door deze aansluiting en het betalen van sociale bijdragen, verkrijgt u als zelfstandige sociale rechten.


Nuttige websites:
Kruispuntbank van Ondernemingen: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/bce
Ondernemingsloket: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket

Documentatie:
http://refibo.be/documentatie/videos/zomerse-cocktail-van-cijfers-en-letters