Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Subsidies: hulpmiddel of noodzaak?

Subsidies: hulpmiddel of noodzaak?

  • On 03/09/2015

Verkiest u subsidies of een competitief ondernemersklimaat? Zijn subsidies hét middel bij uitstek om de vitaliteit van uw onderneming te boosten? Of richt de overheid haar pijlen beter op het creëren van optimale ondernemersomstandigheden?

Definitie. De subsidie is een door de Staat, of door een rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat gesteunde openbare of private rechtspersoon, verleende geldelijke hulp aan een fysieke persoon of rechtspersoon, onder het beding dat de aanwending van de ontvangen gelden moet worden verantwoord en dat een toezicht op het gebruik ervan moet kunnen worden uitgeoefend.

Begunstigden. Wie investeert, kan rekenen op financiële ondersteuning. Zowel particulieren, bedrijven, scholen, verengingen als lokale besturen kunnen subsidies genieten. In het bedrijfsleven ontvangt u subsidies indien u startersplannen heeft, investeert in kmo’s, innovatief denkt, internationale ambities heeft, energie- en milieubewust werkt, steun zoekt voor opleidingen, personeel aanwerft of investeert in grote ondernemingen.

Subsidiërende instanties. De tegemoetkomingen komen van verschillende instanties: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders en het gemeente- of provinciebestuur.

Tegemoetkomingen voor bedrijven. Ecologiepremie, kmo-dienstenportefeuille, groene-stroomcertificaten, financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies, korting onroerende voorheffing, premie voor o.a. muur- en vloerisolatie, premie voor een zonneboiler, premie voor een warmtepomp, verhoogde investeringsaftrek, etc. zijn allen voorbeelden van subsidies.

Btw. Voor leveringen van goederen en diensten wordt de belasting berekend over alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene die het ontvangt of geniet, of van een derde. De berekening over “alles” betekent dus inclusief subsidies aangezien dit behoort tot de maatstaf van heffing. Meer specifiek de subsidies die rechtstreeks in verband staan met de prijs van die goederen of diensten [1].

Competitiviteit. Het ideale klimaat voor een bedrijf om activiteiten te ontplooien, is een stabiele werkomgeving. In optimale omstandigheden kan u competitieve producten en diensten uitvinden, produceren en verkopen. Gezonde ondernemingen stellen zich flexibel op en evolueren mee met snel wijzigende technologieën en markten.

Afweging. Wij kunnen hierbij de bedenking maken of het niet efficiënter is om continu op zoek te gaan naar verbetering van de ondernemingsomstandigheden dan achteraf subsidies te creëren. Een winstgevend en transparant bedrijf staat op eigen benen en speculeert niet op subsidies. Laat subsidies een hulpmiddel zijn en geen basiscomponent.

Bad practice: de subsidiëring van zonnepanelen. Door het grote succes van zonnepanelen en de toegenomen productie in China de afgelopen jaren, zakte de prijs met 75 %. Door deze grote daling zette de Vlaamse overheid de subsidiëring voor zonnepanelen stop. De sector leed hier onmiddellijk onder, verschillende bedrijven moesten de boeken sluiten. Echter, sinds 2014 moeten alle nieuwbouwwoningen energievriendelijker zijn en zonnepanelen zijn nog steeds een populaire optie om hernieuwbare energie op te wekken. 


Nuttige websites:
http://www.energiesparen.be/subsidies/bedrijven
http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden

Bron:
[1] Artikel 26, 1ste lid Btw-Wetboek