Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuw vanaf 2016: gewichtige kilometerheffing voor vrachtwagens

Nieuw vanaf 2016: gewichtige kilometerheffing voor vrachtwagens

  • On 03/09/2015

Indien u een vrachtwagen in uw onderneming heeft, wees er u van bewust dat de kilometerheffing voor de deur staat. Vanaf april 2016 zal de gebruiker een gewichtige kilometerheffing moeten betalen op de Belgische wegen!

Inwerkingtreding en type voertuig. Vanaf 1 april 2016 wordt het nieuwe Belgische kilometerheffingsysteem van kracht. Alle Belgische en alle buitenlandse vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en actief op het Belgische wegennet, worden door het nieuwe systeem geviseerd.

OBU’s. De heffing gebeurt via slimme ‘On Board Units (OBU’s)’. Dit toestel moet worden geïnstalleerd in de vrachtwagen en werkt op basis van een satellietsysteem. Via deze weg kunnen de aantal gereden kilometers en de route opgeslagen worden. Het tarief wordt bepaald aan de hand van 4 individuele criteria: het aantal gereden kilometers, het weg-type, de maximum toegelaten massa en de EURO-emissieklasse van het voertuig. Concreet fluctueert de kost per kilometer tussen € 0,074 en € 0,292!

Controle. Vrachtwagens zonder een OBU of met een OBU die niet aanstaat, alsook de personen die niet betalen of frauderen, zullen worden opgespoord. Er zullen vaste, flexibele en mobiele controles uitgevoerd worden door de gewestelijke overheden in samenwerking met Viapass.

Eurovignet. Door de nieuwe kilometerheffing vervalt de bestaande eurovignet-heffing in België voor vrachtwagens met MTM +3,5 ton. Bestelwagens (lichte vrachtwagens) met MTM -3,5 ton zullen daarentegen geen OBU moeten installeren, maar wel nog een wegenvignet moeten aanschaffen. De kost voor dit vignet is een vaststaand bedrag, bepaald volgens het aantal assen, de aard van de ophanging en de maximum toegelaten massa van het voertuig. De kost voor het vignet is (hoogstwaarschijnlijk) lager dan de kost per kilometer indien het voertuig vaak of professioneel gebruikt wordt. Deze onevenredigheid zou tot oneerlijke concurrentie, inefficiënt gebruik (meer voertuigen voor dezelfde goederen) en meer verkeersonveiligheid (geen snelheidsbegrenzing of rij- en rusttijden) kunnen leiden.

Uitzonderingen. Met uitsluiting van voertuigen die gebruikt worden door defensie, brandweer, politie, medische diensten en voertuigen voor personenvervoer, zijn alle vrachtwagens met een MTM hoger dan 3,5 ton onderhevig aan de nieuwe regeling. Satellic meldt dat ook enkele specifieke categorieën voertuigen vrijgesteld zullen worden, maar tot nog toe zijn deze niet gespecifieerd. Verdere concrete en gedetailleerde instructies zullen normaal ten laatste op 1 oktober 2015 bekendgemaakt worden.

Concreet. De OBU’s zullen reeds vanaf 1 oktober 2015 zowel online als via servicepunten voor uitlening beschikbaar zijn. Wij willen u daarom reeds attent maken op deze veranderingen voor de nabije toekomst. Zo kan u, als vooruitziend ondernemer, hierop anticiperen.

Tip: Verrekening. De kilometerheffing vormt een aftrekpost in uw personen- of vennootschapsbelasting.