Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoe de relatie met uw managementvennootschap optimaliseren?

Hoe de relatie met uw managementvennootschap optimaliseren?

  • On 15/03/2011

Een managementvennootschap is een vennootschap die managementactiviteiten ontwikkeld en, tegen betaling, ter beschikking stelt aan één of meerdere vennootschappen, de werkvennootschap(pen).

Heeft u een vennootschap die veel winst maakt, dan kan het fiscaal gezien interessant zijn om bepaalde zaken uit te besteden aan een managementvennootschap, die (indirect) ook in uw handen is. De managementvergoeding die u betaalt kan vervolgens afgetrokken worden van uw winst én de betaalde vergoeding komt bovendien ook in uw handen (of die van uw echtgeno(o)t(e)) terecht.

Om de fiscus tevreden te houden zal het echter wel noodzakelijk zijn dat u een contract opmaakt tussen beide vennootschappen. Dit contract moet concreet en duidelijk vermelden welke prestaties de managementvennootschap moet leveren. Echter een contract alleen is niet voldoende! De prestaties die in het contract vermeld worden moeten ook effectief uitgevoerd worden. Hiervoor zal moeten kunnen bewezen worden dat de managementvennootschap over voldoende infrastructuur, personeel, enzovoort beschikt om de prestaties uit te voeren. Verder zullen ook gedetailleerde facturen moeten kunnen voorgelegd worden in verband met de geleverde prestaties. Gebeurt dit niet dan zullen de toegekende vergoedingen niet aftrekbaar zijn voor de werkvennootschap én zal de managementvennootschap er toch nog op belast worden.

De problematiek met betrekking tot managementcontracten kan vermeden worden door de managementvennootschap als bestuurder of zaakvoerder te benoemen in de werkvennootschap. U betaald de managementvennootschap vervolgens een bestuursvergoeding (= bezoldiging). Echter enkel wanneer kan bewezen worden dat deze vergoeding niet overdreven is en dat er weldegelijk een tegenprestatie geleverd werd, is de vergoeding aftrekbaar.

Ook dit ‘probleem’ valt te vermijden. De ultieme fiscale optimalisatie kan immers plaatsvinden door een tantième toe te kennen aan de managementvennootschap. Een tantième is immers geen vergoeding voor prestaties, maar een verdeling van de winst. Het probleem van aftrekbaarheid is hier dus niet aan de orde.