Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Horeca-update: nieuwe regels voor de geregistreerde kassa

Horeca-update: nieuwe regels voor de geregistreerde kassa

  • On 03/02/2016

Kent u de nieuwe regels voor uw horeca- of traiteurzaak al? In welke situatie bevond uw zaak zich vóór 2016 en in welke bevindt ze zich nu? Let op voor de veranderingen en bekijk de 3 mogelijkheden!

Wat? Het geregistreerd kassasysteem, of kortweg GKS, is een computer of een gelijkaardig ander apparaat dat software gebruikt voor de registratie van uitgaande handelingen in de horecasector.

Vóór 2016. Zaken waarvan minimum 10 % van de omzet uit de consumptie van maaltijden ter plaatse bestaat (restaurant- en cateringdiensten), worden verplicht om btw-kastickets uit te reiken.

Aanpassing. Het bevoegd kabinet beslist om de wetgeving over de invoering en het gebruik van het GKS aan te passen. Een arrest van de Raad van State [1] vernietigt met andere woorden de oorspronkelijke beslissing van de FOD Financiën [2] waardoor de 10 %-regel nu niet meer van toepassing is.

Nieuwe afbakening. Vanaf 1 januari 2016 is elke aangelegenheid, waarvan de omzet uit de consumptie van maaltijden minstens € 25 000 (exclusief btw) bedraagt, officieel verplicht om kastickets uit te reiken door middel van een GKS. De omzet van het kalenderjaar 2015 geldt als eerste referentiepunt.

3 mogelijke situaties.

  • Een onderneming valt voor het eerst onder de “geregistreerde kassa-verplichting” door de nieuwe grens. De onderneming heeft tijd tot en met 31 maart 2016 om zich hiervoor te registreren als horecaonderneming. De registratie dient te gebeuren aan de hand van de online GKS-applicatie van de FOD Financiën [3]. De 2de datum die de onderneming dient te respecteren is 30 juni 2016. Tegen dan moet de levering van het kassasysteem tevens geregistreerd zijn. Echter, voor het systeem zelf in gebruik te nemen, heeft de horeca-uitbater tijd tot eind 2016.
  • Een onderneming viel voorheen onder de 10 %-regel en bereikt nu de € 25 000-grens niet. De onderneming in kwestie heeft de keuze om al dan niet verder te blijven werken met het GKS. Indien de onderneming opteert om het GKS aan de kant te schuiven, dient ze wel naar oude gewoonte btw-bonnetjes uit te schrijven.
  • Een onderneming valt zowel onder de oude als de nieuwe regeling. Er verandert niets aan de GKS-situatie. Vanaf 31 december 2015 diende het systeem in werking te zijn getreden.

Tip! Indien u meer te weten wilt komen over het geregistreerd kassasysteem, raden wij u ons boek “Kennis delen als fitte investering” van de reeks “Meer dan Cijfers en Letters” aan. Bestellen kan makkelijk via http://refibo.be/boeken.


Bronnen:
[1] Arrest Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, nr. 232.549 van 14 oktober 2015.
[2] Beslissing BTW nr. E.T. 123.798 van 24 januari 2014.
[3] http://www.geregistreerdkassasysteem.be/registratie