Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Is er een limiet voor fiscaal aftrekbare beroepskosten?

Is er een limiet voor fiscaal aftrekbare beroepskosten?

  • On 03/02/2016

Om een onderneming te kunnen runnen, heeft u materiaal nodig. Denk maar aan laptops, kantoormateriaal, auto’s, e.d. De kosten gemaakt voor uw inkomsten te verkrijgen of te behouden, zijn aftrekbaar. Is deze aftrekbaarheid (on)beperkt? Zijn er voorwaarden die moeten vervuld worden?

Beroepskosten. “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden [1]”. Zowel de echtheid en het bedrag van de inkomsten moeten verantwoord worden door bewijsstukken.

Criteria. Opdat materiaal fiscaal aftrekbaar is, moet er slechts 1 voorwaarde worden afgetoetst: het beroepsmatig gebruik.

Onbeperkt? Al het materiaal dat u daadwerkelijk nodig heeft, kan u in aftrek brengen. De kwantiteit is met andere woorden afhankelijk van de aard en de organisatie van uw werk.

Concrete werksituatie. Zorg ervoor dat u elk beroepsmatig gebruik concreet kan bewijzen. Alle aankopen die u in aftrek wilt brengen, moeten effectief voor de uitoefening van uw beroep worden gebruikt. U schetst hiervoor een situatie van de feiten. Het aantonen van de noodwendigheid van bijvoorbeeld 1 laptop, 1 smartphone en 1 auto per werkzaam persoon is geen onoverkomelijke opdracht. Indien u echter alleen werkzaam bent, zijn het aantal verantwoorde specifieke voorwerpen afhankelijk van de aard en de organisatie van uw werk.

Tip! Wees voorbereid op de verantwoording van uw aankopen. Een controleur zal uw situatie in detail nagaan. Hij zoekt uitsluitsel over het al dan niet beroepsmatig gebruik.

Voorbeeld. Een houthandelaar kan het gebruik van een bestelwagen naast een personenauto verantwoorden. Voor een boekhouder ligt dit gebruik echter niet voor de hand. Een boekhouder zal wel makkelijker meerdere laptops fiscaal in aftrek kunnen brengen.

Let op! Indien de belastingcontroleur oordeelt dat het beroepsgebruik onvoldoende is aangetoond, brengt hij de btw-administratie op de hoogte. Deze zal op haar beurt de btw terugvorderen van de goederen waarvan het beroepsgebruik onvoldoende is bewezen.

Beroepsbehoeften. Ondanks dat een controleur het beroepsmatig gebruik van al uw goederen bevestigt, heeft hij de mogelijkheid om toch een deel van uw kosten te verwerpen die volgens hem de “redelijke beroepsbehoeften overtreffen” [2]. De controleur moet de onredelijkheid wel bewijzen.

Tip! Wanneer de fiscus na een controle de kosten van uw voorwerpen als beroepskosten aanziet, zijn deze met zekerheid aftrekbaar. De aftrekbaarheid kan enkel nog voor de toekomst opnieuw in vraag gesteld worden.


Bronnen:
[1] Art. 49 WIB ’92.
[2] Art. 53, 10° WIB ’92.

Documentatie:
https://www.refibo.be/documentatie/aftrekbaarheid