Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wettelijke feestdagen 2016 en hun uitzonderingen

Wettelijke feestdagen 2016 en hun uitzonderingen

  • On 03/02/2016

De 10 feestdagen van 2016: wat zijn de data? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop er niet wordt gewerkt? Wie bepaalt wanneer deze dag gerecupereerd mag worden?

Overzicht feestdagen 2016.

Feestdag

Datum

Nieuwjaar

Vrijdag 01/01

Paasmaandag

Maandag 28/03

Feest van de Arbeid

Zondag 01/05

Onze Lieve Heer Hemelvaart

Donderdag 05/05

Pinkstermaandag

Maandag 16/05

Nationale feestdag

Donderdag 21/07

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

Maandag 15/08

Allerheiligen

Dinsdag 01/11

Wapenstilstand

Vrijdag 11/11

Kerstmis

Zondag 25/12

Algemeen. Elke feestdag geldt als een algemene verlofdag. De feestdagen zijn ontstaan door specifieke historische gebeurtenissen.

Vervanging. Omdat elke werknemer recht heeft op 10 feestdagen, wordt de feestdag die samenvalt met een zondag of een dag waarop het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt, vervangen. De vervangingsdag wordt aanzien als de feestdag. In 2016 valt het feest van de Arbeid en Kerstmis op een zondag. Deze 2 dagen geven recht op een vervangingsdag.

Inactiviteitsdag. De dag waarop de werknemer normaal geen prestatie moet leveren, wordt aanzien als een inactiviteitsdag. Indien bijvoorbeeld de prestaties van de werknemer over 5 dagen per week zijn verdeeld, is zaterdag meestal de gewone inactiviteitsdag. Indien de prestaties over 4 dagen van de week zijn verdeeld, heeft de werknemer recht op vervanging voor de feestdagen die samenvallen met zijn 2 inactiviteitsdagen. Indien de prestaties worden gespreid over 6 dagen in de week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen. Een speciale regeling geldt voor ondernemingen die 7 dagen op 7 actief zijn. In dit geval is de gewone inactiviteitsdag deze die samenvalt met de individuele rustdag van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Bepaling van de vervangingsdag. Er bestaat een cascade van bevoegde personen of organen die de vervangingsdag mogen bepalen:

  • de paritaire comités of paritaire subcomités;
  • de ondernemingsraad;
  • de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • de werkgever en de werknemers.

Indien geen vervangingsdag is vastgesteld overeenkomstig 1 van de opgesomde mogelijkheden, wordt de feestdag vervangen door de 1ste gewone werkdag die in de onderneming op die feestdag volgt.