Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Is het fiscaal interessant in te zetten op Bitcoin?

Is het fiscaal interessant in te zetten op Bitcoin?

  • On 07/02/2018

Doet u al aan “cryptocurrency”? Investeren in digitaal geld zoals de Bitcoin is “hot”. Deze digitale munt heeft reeds enorme waardestijgingen gekend. Wordt de meerwaarde belast? Wat met de btw als u diensten levert en wordt betaald met Bitcoins?

Cryptogeld. “Cryptocurrency” is cryptogeld of digitaal geld. Deze digitale munten vallen in tegenstelling tot onze courante munten als de euro of de dollar (voorlopig) buiten, of slechts zeer beperkt binnen, de radar van grootbanken en overheden. Er wordt aangegeven dat financiële vrijheid en privacy via deze weg kunnen worden bewerkstelligd. De technologie achter de Bitcoin is deze van de “blockchain”. De blockchain is als het ware een grote database waarin alle transacties die met de coins worden gedaan, staan opgeslagen, een soort digitaal “grootboek”. Met deze technologie is er geen nood meer aan centrale instanties, de transacties zijn veilig en transparant.

Verschillende digitale munten. Naast Bitcoin zijn er diverse andere altcoins ontwikkelt. Zo bijvoorbeeld bestaat ook de Litecoin, DASH, Ether, CloakCoin, etc. Hieronder baseren wij ons op de Bitcoin als voorbeeld.

Fiscaal. Uiteraard legt REFIBO zich toe op de fiscaliteit van cryptocurrency en niet de techniciteit. Het feit is dat cryptogeld momenteel een meerwaarde oplevert (de koers is net als bij reguliere valuta uiteraard wel variabel). Maar hoe wordt deze meerwaarde fiscaal behandeld? 

Geen specifieke fiscale regeling. Er bestaat in België nog geen aparte fiscale regelgeving rond virtuele munten. Hoe u investeert in Bitcoin bepaalt op vandaag of u al dan niet belastingen dient te betalen op de meerwaarde. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend.

Beroepshalve. Indien u beroepsmatig handelt in virtuele munten, zal de winst afkomstig van Bitcoin worden belast als beroepsinkomen. Concreet gelden progressieve belastingtarieven van 25 % tot en met 50 %. Het feit dat u uw full time job ruilt voor een part time job om zo tijd vrij te maken om handel te drijven in virtuele munten, kan duiden op het beroepsmatig karakter van uw handeltje. Wat ook een aanwijzing kan zijn, is het verlenen van diensten tegen betalingen met virtuele munten.

Normaal beheer privévermogen. Indien de aankoop als een normaal beheer van uw privaat vermogen wordt aanzien, is de meerwaarde hierop vrijgesteld van personenbelasting. Bepalend hiervoor is of u de aankoop als een goede huisvader heeft geregeld. U heeft met andere woorden de Bitcoins aangekocht om uw privaat vermogen aan te doen groeien of te behouden. “Handelen als een goede huisvader” is voor interpretatie vatbaar. De administratie interpreteert deze bepaling op een manier dat de aankoop geen speculatieve bedoeling mag hebben[1]. Bijgevolg mag er dus niet (te) veel risico aan verbonden zijn. Bijgevolg stoten we terug op de onzekerheid die hiermee gepaard gaat en het feit dat de concrete situatie bepalend is. Werden de virtuele munten aangekocht in een vroeg stadium van uitgave of pas wanneer gekend was dat de coins een zeer hoge meerwaarde kunnen genereren? Welke is de reden van de investering? Zet men zijn volledige vermogen in op Bitcoins of wordt slechts een kleine hap uit het budget gebruikt? Etc.

Evolutie. Het is niet omdat u volgens de normen van vandaag handelt als een goede huisvader dat deze feitelijke situatie op een later tijdstip niet in een ander daglicht kan komen te staan. Zo kan het zijn dat de meerwaarde ontstaan door uw handel in virtuele munten alsnog kan aanzien worden als een speculatief of een beroepsinkomen, met alle gevolgen van dien.

Speculeren. Indien er geen twijfel mogelijk is omtrent het speculatief karakter van de aankoop is er sprake van een “divers inkomen”. Dit inkomen afkomstig uit de meerwaarde is onderhevig aan een belastingtarief van 33 %[2]. Concreet speelt de koper in op grote prijsschommelingen en gaat met grote risico’s niet uit de weg.

Geen btw. Waar geen twijfel over bestaat is dat Bitcoins een wettig betaalmiddel zijn en bijgevolg de handel erin is vrijgesteld van btw. Wanneer u echter handelingen stelt en u wordt hiervoor betaald in Bitcoins dan zijn deze handelingen wel onderworpen aan de btw-regelgeving. Handelingen kunnen zowel diensten (bijvoorbeeld een computer ter beschikking stellen om online Bitcoins aan te kopen) als het verkopen van producten zijn. Deze handelingen zullen vaak beroepsmatige handelingen zijn en bijgevolg als beroepsinkomen worden aanzien.

Conclusie. Deze evolutie omtrent cryptocurrency en de betrokken fiscaliteit is zeer interessant om verder op te volgen. Zal er een specifieke bepaling voor virtuele munten in de fiscale wetgeving komen? Let wel, indien u nu reeds investeert in Bitcoins, weet dat het mogelijk is dat u belastingen dient te betalen op de meerwaarde die wordt gegenereerd.


[1] Com. IB92, 90/5.2.

[2] Art. 90, 1° WIB’92.