Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Maak als onderneming gebruik van de KMO-portefeuille

Maak als onderneming gebruik van de KMO-portefeuille

 • On 30/04/2024

Het volgen van een opleiding of het vragen van advies heeft zijn prijs voor een onderneming. De Vlaamse overheid voorziet dan ook in een financiële tegemoetkoming onder de norm van de kmo-portefeuille. REFIBO BV is sinds 2020 ook geregistreerd als dienstverlener, waardoor u misschien ook gebruik kan maken van deze financiële tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden en kan u bijgevolg genieten van een subsidie bij opleiding of advies? 

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor je als ondernemer een financiële tegemoetkoming kan ontvangen voor enerzijds opleidingen en anderzijds adviezen die de kwaliteit van (de dienstverlening in) uw onderneming verhogen.

Wie. Opdat je de aanvraag tot financiële tegemoetkoming kan aanvragen, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden:

 • De financiële tegemoetkoming is bedoeld voor kmo’s, beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest.
 • De aanvraag voor een opleiding of advies moet aansluiten bij de hoofdactiviteit/kernprocessen van de onderneming.
 • De aanvrager moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start of het advies wordt opgevraagd.

Grote ondernemingen, vzw’s en kmo’s in oprichting kunnen daarentegen geen beroep doen op de kmo-portefeuille. Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid komen tevens niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Welke opleidingen? De opleidingen gegeven door de geregistreerde dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille dragen bij tot het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de kernprocessen van de onderneming.

Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er een rechtstreekse interactie is voorzien met de lesgever, dit kan digitaal of fysiek.

Daarnaast moet er voor elke opleiding een gepersonaliseerd vormingattest worden uitgereikt en dient de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bij te houden.

Welk advies? Het advies in het kader van de kmo-portefeuille bestaat uit schriftelijke raadgevingen door de geregistreerde dienstverlener, die bedoeld zijn om de werking van jouw onderneming te verbeteren. Er zijn twee mogelijke vormen van advies:

 • Schriftelijke aanbevelingen die als doel hebben een probleem te analyseren waarover vervolgens concreet advies wordt gegeven. De geregistreerde dienstverlener helpt met het opstellen van een implementatieplan en begeleidt de onderneming ook bij de implementatie van het plan.
 • Schriftelijke aanbevelingen die de kansen en oplossingen van de onderneming signaleren. De geregistreerde dienstverlener brengt deze in kaart en onderzoekt ze.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een markt- of investeringsanalyse. 

Adviezen over gewone bedrijfsuitgaven en wettelijk verplichte adviezen zijn uitgesloten.

Bedrag subsidie. De grootte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming zelf.

 • Een kleine onderneming die gebruik maakt van opleiding en advies kan 30% steun genieten per jaar en ontvangt maximaal €7.500 per jaar.
 • Een middelgrote onderneming kan 20% steun genieten per jaar en ontvangt jaarlijks maximaal €7.500.
 • Voor de specifieke thema’s ‘Duurzaamheid – energie-efficiëntie’ en ‘digitalisering – cybersecurity’ geldt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote onderneming.

De grootte van de onderneming is afhankelijk van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Extra toelichting bij bedrag van subsidie.

 • Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum € 100 te bedragen;
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum € 500 te bedragen;
 • Een project moet worden afgewerkt vóór afloop van het daaropvolgende jaar (bv. een aanvraag ingediend op 5 april 2024 moet worden afgewerkt vóór 31 december 2025);
 • Welke kosten:
  • Opleidings- of advieskost;
  • Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;
  • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;
  • Verplaatsingskosten docent.
 • Btw wordt niet gesubsidieerd.

Hoe aanvragen? Nadat je een overeenkomst hebt afgesloten met de erkende dienstverlener of een medewerker van uw onderneming zich heeft ingeschreven voor een opleiding, kan u de subsidieaanvraag online indienen. Deze moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

 • STAP 1: Als je voor een eerste keer een subsidieaanvraag wilt doen, moet je vooreerst je onderneming registeren.
 • STAP 2: Je schrijft je in voor een opleiding of je ondertekent een adviesovereenkomst bij een geregistreerde dienstverlener.
 • STAP 3: Je doet de subsidie aanvraag via de website.
 • STAP 4: Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van Sodexo.
 • STAP 5: Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening.
 • STAP 6: Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies.
 • STAP 7: Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille.

Heeft u nog bijkomende vragen met betrekking tot de KMO-portefeuille? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!