Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Meer ondernemingen kunnen genieten van de versnelde terugbetaling btw

Meer ondernemingen kunnen genieten van de versnelde terugbetaling btw

  • On 10/02/2009

In het kader van het economisch herstelplan kunnen vanaf 2009 veel meer ondernemingen genieten van de maandelijkse terugbetaling van hun BTW.

In principe wordt de BTW slechts per kwartaal terugbetaald, of de btw-plichtige nu maand- of kwartaalaangiften indient. BTW-plichtigen konden tot voor kort echter ook al, onder bepaalde voorwaarden, om een maandelijkse terugbetaling van hun BTW-tegoeden vragen. Deze voorwaarden waren:

  • minstens 30 % van de gerealiseerde omzet van de BTW-plichtige bestaat uit leveringen van goederen en diensten die zijn vrijgesteld wegens uitvoer, intracommunautaire levereingen, schorsingsregeling inzake douane, de regeling BTW-entrepot, internationaal goederenvervoer en met uitvoer gelijkgestelde handelingen.
  • het BTW-tegoed van het vorige jaar bedroeg minstens € 12 390.

Vanaf nu kunnen echter veel meer ondernemingen deze versnelde terugbetaling aanvragen. Het gaat hierbij om :

  • bijna alle ondernemingen die factureren met de verlegging van heffing naar de medecontractant (voornamelijk bouwondernemingen en buitenlandse ondernemingen met een Belgisch btw-nummer maar zonder Belgische vestiging)
  • ondernemingen die leveringen van goederen en/of prestatie van diensten buiten België plaats vinden;
  • ondernemingen die gebouwen leveren en werk in onroerende staat verrichten onder het verlaagd tarief van 6 %.

Deze versnelde terugbetaling kan al worden gevraagd voor de tegoeden opgenomen in de aangifte van januari 2009. Deze aanvraag moet dan wel worden ingediend ten laatste op 20 februari 2009.

Bron: Persmededeling Federale Overheidsdienst Financiën van 6 februari 2009