Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

DIMONA – Solidariteitsbijdrage bij gedwongen regularisatie

DIMONA – Solidariteitsbijdrage bij gedwongen regularisatie

  • On 26/02/2009

Sinds 1 januari 2009 zal u als werkgever een solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn indien u geen DIMONA-aangifte zou hebben gedaan.

Concreet gaat dit als volgt in zijn werk: Als de inspectie opmerkt dat u als werkgever voor een werknemer geen DIMONA-aangifte heeft gedaan, dan zal deze de RSZ hiervan op de hoogte brengen. De RSZ zal dan overgaan tot een ambtshalve regularisatie. Ten gevolge van de zware bewijslast kan de zal deze rechtszetting echter meestal maar op 1 dag of zelfs op slechts enkele uren betrekking hebben, zelfs al zou de werknemer reeds een stuk langer bij de werkgever in dienst zijn. Dit heeft voor gevolg dat de kosten voor de RSZ die aan deze regularisatie verbonden zijn een stuk lager liggen dan de opbrengst van de door de werkgever betaalde bedragen.

Met het oog op de betere bestrijding van zwartwerk moet daarom sinds 1 januari 2009 een solidariteitsbijdrage worden betaald door de betrokken werkgever. Deze bijdrage wordt berekend op een forfaitaire basis die gelijk is aan het drievoud van de basisbijdragen op het GGMMI (het bruto gemiddeld minimummaandinkomen). Bovendien mag het resultaat van deze berekening niet minder zijn dan € 2500, een bedrag dat jaarlijks zal worden geïndexeerd. Voor 2012 bedraagt het minimumbedrag 2.625,51 EUR.

In twee gevallen is evenwel een vermindering van de solidariteitsbijdrage mogelijk. Zo zal de solidariteitsbijdrage naar evenredigheid verminderd worden als de werkgever kan aantonen dat de werknemer zich in de materiële onmogelijkheid bevond om voltijdse arbeidsprestaties te leveren. Daarnaast is een vermindering ook mogelijk als de werkgever de werknemer voor het betrokken kwartaal voor meer dan één dag aangeeft. In dat geval zal de bijdrage worden verminderd met de bijdragen die verschuldigd zijn voor de daadwerkelijk aangegeven tewerkstelling.

 

Bron: Programmawet van 22 december 2008, B.S.29 december 2008