Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Tijdelijk verlaagd btw-tarief in de bouwsector in 2009

Tijdelijk verlaagd btw-tarief in de bouwsector in 2009

  • On 04/03/2009

Een woning bouwen of verbouwen is een zware investering waarop u normaal gezien 21 % btw betaalt. Het KB van 10 februari 2009 verlaagt echter enkel voor het jaar 2009 in bepaalde gevallen het btw-tarief tot 6% voor nieuwbouwprojecten. Het nieuwe KB wijzigt hiertoe het Btw-KB nr. 20 van 20 juli 1970 dat de btw-tarieven vaststelt en de goederen en diensten indeelt bij deze tarieven.

Het btw-tarief voor nieuwbouw is voor een schijf van € 50 000 (dus niet noodzakelijk de eerste schijf) die in 2009 gefactureerd wordt door een geregistreerd aannemer gedaald tot 6 %.

Hierbij moet het wel gaan om eigenlijke woningen en dus niet het aanleggen van een tuin of het oprichten van afsluitingen. De werken aan onder meer zwembaden en sauna’s worden evenmin beoogd.

Bovendien moeten er een aantal voorwaarden worden vervuld door zowel de aannemer (o.a. een kopie van de factuur bezorgen aan het btw-controlekantoor en dit vóór het einde van de maand waarop hij deze factuur uitreikt) als de bouwheer (bij de btw-administratie een verklaring indienen dat hij het gebouw geheel of hoofdzakelijk als vaste privé-woning zal gebruiken).

Daarnaast verlaagt het nieuwe KB ook het tarief voor de publieke sociale woningbouw naar 6 %.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 10 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.