Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

”monsterboete” van 309% wordt getemperd

”monsterboete” van 309% wordt getemperd

  • On 21/06/2013

Op 17 april 2013 diende de Kamer een wetsontwerp[1] in die de ‘monsterboete’ van 309% moet versoepelen. Wat is er op til? Hebt u nu niets meer te vrezen?

Wat vooraf ging. In een eerder nieuwsje waarschuwden we onze lezers dat het vanaf 1 juli 2012 opletten geblazen was met privékosten die door de vennootschap worden betaald. Wie het beroepskarakter van gemaakte kosten niet kan bewijzen wordt streng teruggefloten met een belasting tegen 309%. Het is niet verboden voor werknemers en bedrijfsleiders om privéaankopen op de rekening van de vennootschap te zetten, maar wel is vereist dat die privé belastbare voordelen van alle aard dan op hun loonfiche worden aangegeven.

De maatregel moest zeer streng worden toegepast, maar al gauw bleek dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als ze werd opgediend en volgden er toegevingen. Wanneer de vermelding van het voordeel ontbreekt of niet volledig is, zal de aanslag van 309% niet worden geheven als het gaat om een uitzonderlijke fout die gering is in bedrag en er spontaan een rechtzetting gebeurt.

Wat is er op til? Het bovengenoemde wetsontwerp tempert deze maatregel nu nog verder. Vanaf aanslagjaar 2014 kan de aanslag van 309%, wanneer u het voordeel niet spontaan in uw aangifte hebt vermeld, toch nog worden vermeden indien u akkoord gaat het alsnog privé te laten belasten binnen de driejarige aanslagtermijn. Het zal echter wel zo zijn dat de voordelen niet meer aftrekbaar zullen zijn als beroepskosten bij uw vennootschap.

Ten slotte moet nog gemeld worden dat de controle op de aftrekbaarheid van de restaurantkost buiten de toepassing valt van de 309%. Dit betekent enkel maar dat deze afzonderlijke aanslag niet van toepassing is op de restaurantkosten. Ook op kleine misrekeningen en foutjes te goeder trouw inzake forfaitaire berekende voordelen of voordelen die voortkomen uit gemengd gebruik, wordt de 309% niet toegepast wanneer de vennootschap spontaan binnen de 3 jaar de verkrijger aanduidt en deze laatste privé wordt belast in de personenbelasting. In dit geval zullen de kosten wél nog als beroepskosten aftrekbaar zijn in uw vennootschap.

Wanneer het overdreven kosten betreft, waarvan het niet duidelijk is dat het gaat om een voordeel van alle aard wordt de huidige toepassing niet aangepast[2]. Deze kosten (in zoverre ze de beroepsbehoeften overtreffen) zijn dan ook niet aftrekbaar voor de vennootschap.


[1] Wetsontwerp nr. 53-2756/1, Art. 13, 14, 16 tot 18

[2] Art. 53, 10° WIB 92