Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuwe modellen voor jaarrekening

Nieuwe modellen voor jaarrekening

  • On 14/01/2009

De Nationale Bank van België (NBB) heeft een nieuwe versie van de modellen van de jaarrekening beschikbaar gesteld op haar website.

De versie van de jaarrekening van 2012[1] verschilt in de hiernavolgende punten van de versie van 2011[2].

Volledig model van de jaarrekening voor ondernemingen

Sectie

Wijziging

VOL 5.5.2

 

Vervanging van “richtlijn 68/151/EEG” door “richtlijn 2009/101/EG”

VOL 5.13

Toevoeging van een extra punt “Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”

VOL 6

Opdeling van de staat van de tewerkgestelde personen volgens het geslacht van de werknemers

VOL 6

 

Code 341: vervanging van “Brugpensioen” door “Werkloosheid met bedrijfstoeslag”

 

Verkort model van de jaarrekening voor ondernemingen

Sectie

Wijziging

VKT 5.2.2

 

Vervanging van “richtlijn 68/151/EEG” door “richtlijn 2009/101/EG”

VKT 5.7

 

Toevoeging van een extra punt “Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”

 

Bron: Nationale Bank van België


[1] zoals bekendgemaakt op blz. 77.546 in het Belgisch Staatsblad van 05 december 2012

[2] zoals bekendgemaakt op blz. 73.028 in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011