Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuwe richtlijn omtrent advies bij de kmo-portefeuille

Nieuwe richtlijn omtrent advies bij de kmo-portefeuille

 • On 15/03/2011

Wat betreft de subsidies die toegekend worden voor advies, werd beslist dat advies in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat, vanaf 1 februari 2011 niet meer in aanmerking komt voor steun van de kmo-portefeuille.

De kmo-portefeuille houdt in dat kmo’s en vrije beroepen subsidies kunnen krijgen voor de ondersteuning van hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Een uitgebreide voorstelling van de kmo-portefeuille kan u hier terugvinden.

Niet voor elk advies! Wat betreft de subsidies die toegekend worden voor advies, werd beslist dat advies in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat, vanaf 1 februari 2011 niet meer in aanmerking komt voor steun van de kmo-portefeuille.

Advies moet, in het kader van de kmo-portefeuille voldoen aan een aantal kenmerken. De belangrijkste zijn de volgende:

 • Het moet gaan om schriftelijk advies, waarbij volgende elementen aan bod komen:
  • Een analyse van de probleemstelling
  • Een eigenlijk advies
  • Een implementatieplan
 • Het mag niet gaan om adviezen van permanente of periodieke aard
 • Het mag niet gaan om adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming
 • Het mag niet gaan om wettelijk verplichte adviezen
 • Het moet gaan om advies op maat van de onderneming

Het advies moet o.a. een implementatieplan omvatten. De implementatie zelf, en alle acties die hiertoe ondernomen worden, zijn echter niet subsidieerbaar.

Het is op basis van bovenstaande kenmerken dat beslist werd om advies in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat uit te sluiten voor de kmo-portefeuille. Uit onderzoek was immers gebleken dat het hier voornamelijk ging over begeleiding bij het opstellen van een kwaliteitshandboek, waarbij er geen geschreven adviesverslag werd opgemaakt. Ook de kosten die gemaakt worden voor het behalen van het kwaliteitscertificaat worden uitgesloten. Deze kosten behoren immers tot de implementatiefase en beantwoorden dus niet aan de kenmerken van een advies. Ook opvolgingsaudits worden beschouwd als onaanvaardbaar, gezien hun periodiek karakter.

Waar kan u uw geld halen? Projecten met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen blijven wel in aanmerking komen voor steunmaatregelen in het kader van ‘strategisch ondernemen’. Meer informatie hierover kan u vinden op de volgende website en in onze documentatie