Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nog even profiteren van de ongelijkheid tussen man en vrouw

Nog even profiteren van de ongelijkheid tussen man en vrouw

  • On 05/12/2012

Vanaf 21 december 2012 mag er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen mannen en vrouwen om de premies van levensverzekeringen te bepalen. Dit is het gevolg van een beslissing van Europese Hof van Justitie. Wat zijn de gevolgen en wat staat er u te wachten?

Wat geldt vandaag de dag? Tot op 20 december 2012 mochten levensverzekeraars het geslacht als criterium gebruiken om de hoogte van de premie voor levensverzekeringen te bepalen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat vrouwen nu eenmaal een lagere sterftekans hebben dan mannen. Aangezien vrouwen langer leven, is het afsluiten van een overlijdensverzekering voor hen goedkoper dan voor mannen. Anderzijds, is een renteverzekering voor mannen goedkoper dan voor vrouwen. Een renteverzekering voorziet immers vanaf een bepaald moment in een som die periodiek wordt uitbetaald aan de verzekerde zolang deze leeft. Gezien mannen statistisch minder lang leven, zullen verzekeraars minder lang rente moeten uitbetalen en is een dergelijke verzekering bijgevolg ook goedkoper.

Wat verandert er? Op 1 maart 2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat verzekeraars geen onderscheid meer mogen maken tussen mannen en vrouwen om de premie van een levensverzekering te bepalen. De wet die dit voorheen toeliet, wordt volledig vernietigd. De gevolgen van deze wet blijven echter wel behouden tot uiterlijk 21 december 2012. Vrouwen die een schuldsaldoverzekering of een andere overlijdensverzekering willen afsluiten, deden dit bijgevolg best nog vóór deze datum. Een unisekstarief zal voor hen immers duurder uitvallen. En voor de mannen? Die wachtten best nog tot na 21 december 2012 voor een overlijdensverzekering.

Wat zijn de gevolgen? Het unisekstarief voor overlijdensverzekeringen zal duurder worden voor vrouwen en goedkoper voor mannen. Voor een koppel verandert er dus eigenlijk niets? Toch wel! Door de onzekerheid van de verzekeraar over de mix van vrouwen en mannen in zijn portefeuille, zullen de unisekstarieven waarschijnlijk hoger komen te liggen dan gewoon het gemiddelde van de voorheen geldende premies voor mannen en die voor vrouwen. Daar komt het risico van antiselectie nog bij. Dit houdt in dat de ‘goede risico’s’, in dit geval de vrouwen, geneigd zullen zijn af te haken. Zij moeten immers meer premie betalen om de ‘slechte risico’s, hier de mannen, te dekken. Voor vrouwen wordt een overlijdensverzekering dan minder interessant en ze trekken zich terug van de markt of stellen hun beslissing uit. Wanneer de goede risico’s wegvallen, zal de verzekeraar genoodzaakt zijn de premies verder te verhogen. Dit kan een verzekeraar in financiële problemen brengen of ertoe leiden dat minder verzekeraars nog bereid zullen zijn dit product aan te bieden. De verzekeraar zal noodzakelijkerwijs moeten zoeken naar andere criteria die informatie geven over de levensverwachting om in de premiestelling te betrekken. Ook zullen ze proberen hun portefeuillemix positief te beïnvloeden door gebruik te maken van selectieve marketing of het product te koppelen aan andere (verzekerings)producten die aantrekkelijk zijn voor de gewenste doelgroep.

Enkel nieuwe contracten. Het unisekstarief wordt enkel ingevoerd voor de nieuwe contracten. Dit zijn de contracten die vanaf 21 december 2012 worden afgesloten of waarvan een van de technische kenmerken, zoals bijvoorbeeld de duurtijd of de verzekerde bedragen, wordt gewijzigd. Let op! Een stilzwijgende verlenging van een bestaand contract of een aanpassing van een contract door op voorhand vastgestelde parameters, zal niet leiden tot het verplicht toepassen van het unisekstarief. Ook de overdracht van een verzekeringsportefeuille naar een andere verzekeraar zal geen dergelijk gevolg hebben.

Is het interessant de lopende verzekering te wijzigen? Aangezien dit unisekstarief voor bijvoorbeeld overlijdensverzekeringen tot voordeligere premies leidt voor mannen, kon het inderdaad voordelig zijn een lopend contract te wijzigen, maar hou er dan wel rekening mee dat de premie voor een overlijdensverzekering sowieso duurder is wanneer men een contract afsluit op latere leeftijd. Een bestaande overlijdensverzekering wijzigen, kon dus toch nog duurder uitvallen.