Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ogenblik van borgstelling bepalend voor aftrekbaarheid

Ogenblik van borgstelling bepalend voor aftrekbaarheid

  • On 25/05/2011

Als bestuurder of zaakvoerder heeft u zich borg gesteld voor de bankschulden van uw vennootschap. Mag u vervolgens, wanneer de vennootschap failliet gaat, de kosten die gepaard gaan met de borgstellingen aftrekken als “werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na stopzetting” in de personenbelasting?

In principe moet, zoals steeds, nagegaan worden of voldaan is aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid, zoals vermeld in art 49 WIB. Specifiek met betrekking tot de borgstelling zal het noodzakelijk zijn dat de borgstelling te maken heeft met de beroepswerkzaamheid. Dit zal steeds een feitenkwestie zijn. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat het ogenblik van borgstelling en niet het moment van uitwinning, doorslaggevend is voor de bepaling van de link met de beroepswerkzaamheid. Het zal met andere woorden noodzakelijk zijn dat op het moment van de borgstelling bestuurder of zaakvoerder was. Het feit dat u dit niet meer bent, op het moment van uitwinning, verandert hier niets aan.