Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voorzieningen niet steeds vrijgesteld van belastingen

Voorzieningen niet steeds vrijgesteld van belastingen

  • On 20/04/2011

De belastbare winst van het huidige boekjaar kan gedrukt worden door een fiscaal vrijgestelde voorziening aan te leggen voor toekomstige kosten. Opdat een voorziening kan aangelegd worden, vrij van belasting moet het gaan om “een voorziening voor risico’s en kosten die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn” (Artikel 48, WIB 92).

Een eerste voorwaarde is dat de vrijstelling moet gebeuren voor kosten die waarschijnlijk zijn, rekeninghoudend met de huidige situatie. U moet dus kunnen aantonen dat u in het volgende boekjaar kosten mag verwachten die verband houden met gebeurtenissen die zich reeds dit boekjaar hebben voorgedaan.

Een tweede voorwaarde is een “scherpe omschrijving” van de waarschijnlijke kosten. Aangezien u nog niet weet hoe hoog de kosten zullen zijn moet u hiervoor een schatting doen. Deze schatting moet gebeuren op basis van concrete, objectieve gegevens.

Voor kosten die verwacht worden in het kader van een garantieregeling, wordt geregeld een voorziening aangelegd. Gaat het hier om nieuwe producten die verkocht worden met een garantieregeling dan is het echter quasi onmogelijk om een scherpe omschrijving te geven van de waarschijnlijke kosten. Volgens de meeste rechters is er immers slechts sprake van een scherpe omschrijving wanneer men zich baseert op voorgaande ervaringen: forfaitaire percentages van de omzet als basis voor de voorziening worden hierbij niet aanvaard.

Eventueel kan u proberen om de kosten scherp te omschreven door u te baseren op voorgaande ervaringen met gelijkaardige producten of, indien mogelijk, kan u ten rade gaan bij de concurrentie. Of deze pogingen tot een scherpe omschrijving echter zullen aanvaard worden door de fiscus, blijft de vraag. Het kan echter nooit kwaad om het te proberen,.. Tot slot kan u ook bekijken of er geen alternatieve voorzieningen kunnen aangelegd worden die gemakkelijker aanvaard worden door de fiscus, zoals een voorziening voor periodieke grote herstellingen.