Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Omzetting aandelen aan toonder nog tot 31 december 2013

Omzetting aandelen aan toonder nog tot 31 december 2013

  • On 08/12/2011

Tegen eind 2013 moeten alle aandelen aan toonder verplicht omgezet worden in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De afschaffing van effecten aan toonder werd vastgelegd door de wet van 14 december 2005. Uiterlijk tot 31 december 2013 hebben ondernemingen de tijd om de uitgegeven effecten aan toonder om te zetten, ofwel door ze in te schrijven in een nominatief register (effecten op naam), ofwel door ze te dematerialiseren en dus in te schrijven in een effectenrekening (gedematerialiseerde effecten).

De regering heeft besloten om de omzetting van de nog in omloop zijnde effecten aan toonder te taxeren met een taks van 1% voor de omzettingen in 2012 en 2% voor de omzettingen in 2013.

Als de effecten aan toonder worden neergelegd op een effectenrekening van een financiële instelling zorgt die laatste voor de heffing van de taks.

Als de effecten aan toonder worden ingeschreven in een aandelenregister en worden vernietigd, moet hiervan een verklaring plaatsvinden bij de FOD Financiën. Daarna wordt de taks geïnd.

Om de vennootschappen/belastingplichtigen in staat te stellen om op een eenvoudige wijze die verklaring in te dienen, heeft de FOD Financiën/AAPD een webtoepassing ter beschikking gesteld. Die is (na authentificatie) terug te vinden in het My Minfin- of My Minfin Pro – platform » e-services » taks aan toonder.

Na het ingeven van de gevraagde gegevens genereert de toepassing een verklaring (die elektronisch wordt ondertekend) met daarbij een gestructureerde mededeling om te betalen.

Bron: FOD Financiën