Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Privé terugbetaalde autokosten niet onderworpen aan aftrekbeperking

Privé terugbetaalde autokosten niet onderworpen aan aftrekbeperking

  • On 29/11/2011

Bedrijfswagens worden geregeld gebruikt voor privédoeleinden. Het privégebruik zal dan aanleiding geven tot het bepalen van een voordeel van alle aard. In sommige gevallen zal de werknemer (of bedrijfsleider) die de wagen voor privédoeleinden gebruikt hiervoor een bijdrage betalen. In dit geval ontstaat pas een voordeel van alle aard indien het privégebruik groter is dan de bijdrage.

Nu is het zo dat de meeste autokosten onderworpen zijn aan een aftrekbeperking (zie: REFIBO-lijst aftrekbare kosten). De Administratie gaat er echter mee akkoord dat er geen aftrekbeperking toegepast moet worden wanneer tegenover de autokosten een belastbaar voordeel van alle aard staat. Hier zou je kunnen uit afleiden dat de aftrekbepaling slechts van toepassing is op de autokosten verminderd met de bijdragen voor privégebruik. Het hof van Beroep had daar, tot nu toe, echter een andere visie op. Inderdaad, tot nu toe, want nu heeft het Hof van Beroep (Antwerpen, 17 mei 2011) haar visie bijgesteld. Zo kwam ze tot het besluit dat autokosten die in hoofde van de werkgever aan de aftrekbeperking onderworpen zijn mogen verminderd worden met de bijdragen die betaald zijn voor het privégebruik van de desbetreffende wagen. Als werkgever heeft u er dus alle belang bij om een ondubbelzinnig document op te stellen waaruit blijkt dat het privégebruik werkelijk is terugbetaald of er een voordeel toegekend werd.