Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Onbezoldigd mandataris niet langer verplicht zelfstandige

Onbezoldigd mandataris niet langer verplicht zelfstandige

  • On 29/02/2008

Vennootschapsmandatarissen die het bewijs kunnen leveren dat hun mandaat kosteloos is, vallen niet onder het sociaal statuut der zelfstandigen.Op die manier kunt u dus aan de aansluitingsplicht ontsnappen, maar dit betekent uiteraard dat u geen sociale rechten opbouwt.

Volgens art. 30 WIB92 is iedereen die in België een beroepsactiviteit heeft waaruit bedrijfsleiderbezoldigingen voortvloeien, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen tot het tegenbewijs kan worden geleverd. Vennootschapsmandatarissen waren in principe onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, echter dit vermoeden was weerlegbaar doordat ze het bewijs konden leveren van een kosteloos mandaat. Dit was zo tot voor 1 juli 1992. Om eindeloze discussies te vermijden werd beslist het vermoeden onweerlegbaar te maken. Echter volgens bepaalde arbeidshoven was het K.B. van 1 juli 1992 inzake de wijziging onwettelijk.

Onder druk van deze groeiende rechtspraak, heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) haar standpunt nu aangepast. Uitgangspunt blijft dat een mandataris vermoed wordt zelfstandige te zijn. Nieuw is dat onbezoldigde mandatarissen voortaan de mogelijkheid wordt geboden om dit vermoeden te weerleggen.

De onbezoldigde mandataris dient hiervoor aan te tonen dat het mandaat zowel in rechte als in feite kosteloos is. De kosteloosheid in rechte kan worden aangetoond op basis van een statutaire bepaling m.b.t. de kosteloosheid van het mandaat, of door een beslissing van het bevoegd orgaan van de vennootschap. Uiteraard mag de kosteloosheid in rechte niet worden tegengesproken door de feiten. Indien men gedurende een bepaald jaar een vergoeding heeft ontvangen – hoe klein ook (een bedrijfswagen, voordelen van alle aard, …) – dan zal het mandaat als bezoldigd worden beschouwd, en dit voor de gehele periode vanaf de benoeming. Of u een vergoeding kreeg, wordt gecontroleerd aan de hand van het aanslagbiljet van de personenbelasting.

Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds indien u tot regularisatie wil overgaan.

 

Bronnen:

– Nota nr. P.720.2/08/3, 15 januari 2008

– Arbeidshof Gent, 5 december 2003

– K.B. van 1 juli 1992

– www.svmb.be