Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Stel uw pensioen nog even uit: de pensioenbonus

Stel uw pensioen nog even uit: de pensioenbonus

  • On 03/03/2008

Er was eens… Sinds 1 januari 2007 is de zogenaamde ‘pensioenbonus’ in werking getreden. Dat is een maatregel van het generatiepact die tot doel heeft mensen langer aan de slag te houden. Iemand kan vanaf het jaar waarin hij 62 wordt of waarin hij 44 loopbaanjaren bereikt zijn latere pensioen met 156 euro per jaar (bedrag in 2007) verhogen per kwartaal dat hij blijft werken.

Anders vanaf 2014! De regering besliste dat vanaf 1 januari 2014 de vroegere regeling van de pensioenbonus wordt aangepast en dit met als doel het langer werken aan te moedigen.

Behoud van rechten. De ingangsdatum van het pensioen zal bepalen welke regeling van toepassing is. Gaat u vóór 1 januari 2014 met pensioen, dan gelden de oude regels m.b.t. uw pensioenbonus. Gaat u na 1 januari 2014 met pensioen, dan wordt uw pensioenbonus vanaf die datum berekend volgens de nieuwe regeling, maar wat u reeds opbouwde aan rechten volgens de oude regels, blijft behouden.

Wanneer recht op de pensioenbonus? Zoals gesteld wil men met de nieuwe regels langer werken aanmoedigen. Dit vertaalt zich in het variabel maken van de bonus. Het bedrag van de bonus zal stijgen naarmate u langer werkt. Tevens zal u pas rechten opbouwen vanaf het 1ste jaar volgend op de vroegst mogelijke datum van pensionering. Het is immers ook een besparingsmaatregel van onze regering.

De vroegst mogelijke datum van pensionering kan de datum zijn wanneer het vervroegd pensioen mogelijk werd. Hebt u echter geen recht op een vervroegd pensioen. Voor wie geen recht heeft op vervroegd pensioen, zal de referteperiode maar beginnen lopen vanaf 65 jaar en dit op voorwaarde dat u gedurende minstens 40 jaar gewerkt hebt.

Hoeveel krijgt u? Zoals eerder gesteld, begint u maar rechten op deze pensioenbonus op te bouwen vanaf het 4de kwartaal volgend op de vroegst mogelijke datum van pensionering. Vanaf dan loopt het op:

  • 4de – 7de kwartaal:                  € 117,00
  • 8ste – 11de kwartaal:               € 132,60
  • 12de – 15de kwartaal:              € 148,20
  • 16de – 19de kwartaal:              € 163,80
  • 20ste – 23ste kwartaal:             € 179,40
  • Vanaf 24ste kwartaal:                         € 195,00

Wanneer krijgt u het? De pensioenbonus wordt betaald samen met de werkelijke uitbetaling van uw rustpensioen. LET OP! De pensioenbonus is enkel verschuldigd aan degene die de rechten opbouwde. Het betreft hier een individueel recht en daarin verschilt de nieuwe van de oude regeling. De pensioenbonus wordt dus niet meer uitbetaald aan wie een overlevingspensioen geniet en personen die zelf geen rustpensioen genieten omdat het gezinspensioen voordeliger is.

Wanneer krijgt u het niet? De betaling van het rustpensioen en de daarmee samenhangende pensioenbonus wordt geschorst wegens:

  • Een verblijf in de gevangenis
  • Het uitoefenen van een niet-toegelaten beroepsactiviteit
  • Een toekenning van een gezinspensioen aan de andere echtgenoot.

 

Bronnen: RVP en Zenito