Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ondernemende studenten kunnen eindelijk hun dromen realiseren

Ondernemende studenten kunnen eindelijk hun dromen realiseren

  • On 02/03/2016

Ondernemer worden is een droom die vele jongeren hebben, maar deze droom realiseren is een grote stap. Jong starten en het ondernemerschap testen binnen de veilige haven van het onderwijslandschap werkt hierbij drempelverlagend. Zowel Universiteit Gent, Hogeschool Gent als Arteveldehogeschool hebben zich voor de jonge ondernemers ingezet en de organisatie ‘Student Ghentrepreneur’ opgericht. Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk? Zijn er addertjes onder het gras?

Student Ghentrepreneur. Student Ghentrepreneur is uitgegroeid tot een platform over de instellingsgrenzen heen. Het doel van de organisatie is studenten tijdens hun studie reeds van het ondernemerschap te laten proeven. De onderwijsinstellingen hebben hierbij het bijzonder statuut van ‘student-ondernemer’ in het leven geroepen. Studenten met dit speciaal statuut kunnen bij de opstart van hun ‘ondernemen’ rekenen op verschillende voorzieningen, sociale voordelen en advies van de partners van Student Ghentrepreneur, waaronder REFIBO.

Toekomstgericht. Studenten kunnen hun eerste ervaringen als zelfstandige opdoen en streven naar het realiseren van hun gedachtengoed en ideeën. Deze prille professionele uitdagingen en prestaties zorgen voor belangrijke meerwaarde in de toekomst.

Combineren. Studeren en ondernemen is perfect combineerbaar in de praktijk, alsook in de regelgeving. Dankzij verschillende akkoorden en initiatieven is de drempel om als jong en dynamisch persoon de stap naar het ondernemerschap te zetten kleiner geworden. Toch duiken er nog enkele praktische moeilijkheden op.

Praktijk: formaliteiten. Een student die zelfstandige wil worden en een zaak wil oprichten, moet, net zoals iedere zelfstandige, alle opstart- en instandhoudingsformaliteiten volbrengen. De zelfstandige moet zijn activiteiten aangeven bij de bevoegde btw-administratie en bij een sociaal zekerheidsfonds, belastingen- en sociale bijdragen betalen, en zich inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen (afgekort: kbo) via een ondernemingsloket.

Het ‘statuut’ van student-ondernemer heeft 2 betekenissen. Naast het statuut van de onderwijsinstellingen dient de student ook aan de voorwaarden van het sociaal statuut van student-ondernemer te voldoen. Studenten worden voor hun bijdrage aan het sociaal zekerheidsfonds gelijkgesteld met zelfstandigen in bijberoep [1]. Tot op de dag van vandaag is er met andere woorden nog geen specifiek sociaal statuut voor de student-ondernemer in het leven geroepen.

Voor de inschrijving in de kbo dient een basiskennis inzake bedrijfsbeheer te worden bewezen. Het volgen van een hogere opleiding op zich wordt niet als voldoende aanvaard. Enkel een reeds behaalde akte (diploma, getuigschrift, etc.) kan in aanmerking komen. Tot voor kort zorgde dit gegeven voor problemen. Praktisch wou dit zeggen dat er geen attest inzake bedrijfsbeheer kon behaald worden vóór het afronden van de bachelor-jaren van een studie.

Sinds 2016 is hier verandering in gekomen. Onlangs hebben de eerste studenten hun attest bedrijfsbeheer nog tijdens hun bachelor-jaren bij hun onderwijsinstelling behaald. De hogescholen en universiteiten kunnen vanaf nu een getuigschrift uitreiken indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan [2]:

  • De student heeft een cursus van minstens 128 lesuren gevolgd waarin elementaire kennis betreffende de oprichting van een onderneming, de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten, het commerciële beheer en de wetgeving wordt bijgebracht.
  • De student heeft de cursus gespreid over ten minste 3 maanden gevolgd.
  • De student heeft de cursus tot een goed einde gebracht.

Praktijk: startbudget. Grote dromen kunnen slechts werkelijkheid worden met het nodige kapitaal. Als student is het moeilijk aan dit kapitaal te geraken. Om aan deze investeringsproblematiek tegemoet te komen, is het sinds 2016 mogelijk voor student-ondernemers dienst te doen op een startlening+, een achtergestelde rekening van PMV (een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft). Door het achtergesteld karakter van de startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen. Dit laatste maakt het bekomen van bankfinanciering in principe gemakkelijker.

Conclusie. Recent zijn er 2 maatregelen genomen die het mooie theoretisch plaatje van de student-ondernemer makkelijker in de praktijk omzetten. Het ondernemerschap wordt op deze manier toegankelijker voor een grote en belangrijke doelgroep.

Tip! Wilt u meer te weten komen over het student-ondernemerschap, dan raden wij u ons boek ‘Kennis delen als fitte investering’ van de reeks Meer dan Cijfers en Letters aan. U kan het boek bestellen via de weblink http://refibo.be/boeken.


Bronnen:
[1] Art. 37 KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
[2] Artikel 6 en 7 KB van 21 oktober 1998 tot uitvoering van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.