Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Reputatieschade als grootste bedreiging voor ondernemingen anno 2016

Reputatieschade als grootste bedreiging voor ondernemingen anno 2016

  • On 02/03/2016

De grootste bedreiging voor bedrijven anno 2016 is misschien de meest onderschatte. Bedrijven realiseren onvoldoende het risico van reputatie- en merkschade. Individuele percepties vormen  uw imago. Het gemak en de frequentie om deze percepties te ventileren neemt met kruissnelheid toe. Door de digitalisering van vele sectoren en de opkomst van het virtueel zakendoen, vindt het vormen, het ontwikkelen en het beschermen van de reputatie van uw onderneming hoofdzakelijk plaats op het internet.

Gevaar. Vandaag de dag verspreidt nieuws zich razendsnel en wereldwijd. Indien uw reputatie het onderwerp van het nieuws vormt, ontstaat er voor uw onderneming binnen enkele uren een delicate situatie. Iedereen kan verslag uitbrengen over wat ze weten of denken te weten. De verspreiding via het internet, meer bepaald via de sociale media, gebeurt zo snel dat uw onderneming onmiddellijk de positieve dan wel negatieve gevolgen draagt.

Grote gevolgen. Reputatieschade als strategisch risico staat regelrecht op nummer 1. De reputatie heeft potentiële gevolgen voor het klantenvertrouwen, de merkwaarde en de financiële resultaten die uw onderneming boekt.

Ondernemingen hebben er dus alle belang bij om hun (online) reputatie onder de loep te nemen en te houden. Immers, of rondgebriefde feiten en uitspraken waar zijn of niet is van ondergeschikt belang, de schade wordt al ondervonden van bij de verspreiding.

Alle soorten risico’s. Sinds de commercialisering op het internet dient er rekening gehouden te worden met de druk van de sociale media. Zowel een natuurlijk, operationeel, juridisch, strategisch als financieel risico kan nu ook reputatieschade met zich meebrengen.

Bewapening. Het goede beheer van het imago van uw onderneming verhoogt op duurzame wijze haar immateriële waarde.

Het is belangrijk om juist te reageren bij mogelijke schadeberokkening. De goede reactie geven, is onmogelijk indien op het moment in kwestie nog moet bedacht worden “hoe”. Het is noodzakelijk om, vooraleer zich een dergelijke crisissituatie voordoet, een plan op te stellen. Dit plan is een cruciaal onderdeel van uw globale bedrijfsstrategie.

Het tijdig managen van incidenten die tot imagoschade zouden kunnen leiden, moet er voor zorgen dat ze niet escaleren en werkelijk schade berokkenen.

Concreet. In het plan brengt u in kaart:

  • wat  mogelijk over de onderneming verspreid kan worden en via welke verschillende media;
  • wie beslist over de acties die moeten worden genomen;
  • welke acties mogelijk zijn: telefonisch contact opnemen, een persconferentie, een persbericht uitsturen, een advertentie of bericht op uw website plaatsen, een gerichte mailing of brief versturen, etc.;
  • welke partijen dienen gecontacteerd te worden: personeel, cliënten, omwonenden, overheid, etc.;
  • welke beperkingen worden opgelegd inzake externe communicatie;
  • etc.

Een algemene leidraad hierbij is dat er in elk geval betrokken gereageerd moet worden. Het belangrijkste is de perceptie van klanten en prospecten en voorkomen dat de schade escaleert.

Conclusie. Uw (e-)reputatie vertegenwoordigt een belangrijke immateriële waarde. Alles wat er een impact op heeft, laat zich voelen in de praktijk van uw onderneming.

Reputatieschade is een all-time topic maar nieuw is de enorme druk van de sociale media.

Tip! Zorg ervoor dat het publieke imago van uw onderneming hoogstaand is. De (e-)perceptie maakt immers de (e-)reputatie.