Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De vernieuwde kmo-portefeuille: krijg tot € 15 000 gesubsidieerd!

De vernieuwde kmo-portefeuille: krijg tot € 15 000 gesubsidieerd!

  • On 04/04/2016

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft de kmo-portefeuille zowel voor de dienstverlener als de begunstigde geoptimaliseerd. Vanaf 1 april 2016 vereenvoudigt het bekomen van een subsidie en verviervoudigt het bedrag.

Onderwerp. In 2009 werd de kmo-portefeuille ingevoerd als de vervanger van het budget voor economische advies (BEA). De kmo-portefeuille stelt kmo’s en vrije beroepen in staat om online subsidies aan te vragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vernieuwing. Het ondersteuningsbeleid voor kmo’s wordt vanaf nu opgesplitst in een vernieuwde kmo-portefeuille en een gloednieuwe kmo-groeisubsidie. Vanaf 1 april 2016 pakt het Agentschap reeds uit met deze vernieuwde kmo-portefeuille. De groeisubsidie daarentegen wordt pas later dit jaar gelanceerd.

Begunstigde. In de nieuwe kmo-portefeuille zijn de subsidies alsook hun plafond afhankelijk van de grootte van de onderneming. Deze grootte wordt bepaald door de Europese kmo-definitie.

 

Werknemers

Omzet (€)

Of

Balanstotaal (€)

Kleine onderneming

< 50

</= 10 000 000

 

</= 10 000 000

Middelgrote onderneming

< 250

</= 50 000 000

 

</= 43 000 000

Kmo-portefeuille. Kleine ondernemingen beschikken jaarlijks over een maximaal steunbedrag van € 10 000, het steunpercentage bedraagt hierbij 40 % van het opleidingsbedrag. De middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks een bedrag van € 15 000 bekomen met een steunpercentage van 30 % per aanvraag.

De verscheidene pijlers, domeinen, afzonderlijke steunplafonds en percentages van voorheen zijn verdwenen. Elke kmo heeft nu jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage die ze afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

 

Opleiding en advies

Kleine onderneming

40 % – € 10 000

Middelgrote onderneming

30 % – € 15 000

Tip! Alle subsidiebedragen zijn exclusief btw. De btw dient steeds afzonderlijk tussen de partijen te worden voldaan.

Kmo-groeisubsidie. Naast de kmo-portefeuille is de kmo-groeisubsidie in het leven geroepen. Het nieuwe instrument bundelt het voorgaande strategische advies, de projecten inzake strategische ICT, het personeelsmanagementadvies, de aanwervingspremie voor kennismanagers en de IWT (Instituut voor Wetenschap en Techniek) starterstudies.

Met de groeisubsidie kunnen kmo’s gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten indien deze zijn ingegeven door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis zowel bij het oriëntatie- (recent opgerichte onderneming) als het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

De onderneming mag vrij kiezen om ofwel met een externe dienstverlener samen te werken, ofwel een strategisch medewerker aan te werven. De dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, hoeven in tegenstelling tot de instructeurs of adviesverleners niet erkend te zijn.

Er wordt steun geboden voor 50 % van een groeitraject, met een maximumbedrag van € 25 000.

Aanvraagprocedure subsidie. Het aanvragen en toekennen van de subsidies is ook vereenvoudigd. Vanaf nu wordt er uitgegaan van een automatische goedkeuring, de dienstverleners moeten de aanvragen niet meer bevestigen. Concreet betekent dit dat de gebruiker nog steeds zijn aanvraag kan indienen tot 14 dagen na de startdatum van de prestaties en de kmo’s meteen de nodige betalingsgegevens krijgen.

Erkenning voor dienstverleners. De kwaliteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd door de erkenningsregeling voor dienstverleners.Dienstverleners die reeds erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding. Dienstverleners die vóór 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden hun erkenning voor de vervangende overkoepelende pijler advies.

Vanaf 1 april 2016 zullen er vooreerst nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden en bovendien uitsluitend op het niveau van de maatschappelijke zetel of het departement.

Overgangsmaatregelen. Omdat de subsidies worden toegekend op jaarbasis, worden deze die vóór de nieuwe portefeuille zijn toegestaan, verrekend.

Conclusie. Het betreurenswaardige van de nieuwe portefeuille is dat het steunpercentage voor het volgen van een opleiding of het inwinnen van advies verlaagd van 50 % naar 40 % of 30 %. Het heuglijke aspect van de vernieuwing is dat het steunplatform verhoogd van €2 500 naar € 10 000 of € 15 000.

Via de website van het Agentschap Innoveren & ondernemen kan u de voor u passende subsidies aanvragen.


Documentatie:
http://refibo.be/documentatie/overige