Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Snijd wanbetalers de pas af!

Snijd wanbetalers de pas af!

  • On 06/04/2016

Wanbetalers kunnen in beroep gaan tegen de veroordeling. Tot voor kort bevroor dit de vordering van de schuld door de schuldenaar. Echter, de schorsende werking van het beroep vervalt!

Probleemstelling. Sinds kort kan een ondernemer effectiever optreden wanneer hij te kampen krijgt met klanten die hun facturen niet betalen. Wanneer een factuur onbetaald blijft, dient de ondernemer eerst, om vergissingen en vergetelheid uit te sluiten, rappels naar de klant te verzenden. Indien de klant hardnekkig nalaat zijn facturen te betalen, kan de ondernemer een advocaat inschakelen om het factuurbedrag via de rechtbank te innen. Echter, indien de klant vóór het einde van het jaar 2015 in beroep ging tegen de uitspraak van de rechter of verzet aantekende, kon het vonnis nog niet worden uitgevoerd.

Het beroep. Tot vóór 1 november 2015 schorste de instelling van het beroep de uitwerking van het vonnis in eerste aanleg. Met andere woorden, ook al werd de ondernemer in het gelijk gesteld en de klant veroordeeld tot betaling. Sinds 1 november 2015 is hier verandering in gekomen. In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis namelijk niet meer [1].

De uitzondering wordt de regel. Voorheen kon een vonnis toch direct uitvoerbaar zijn door de uitzonderlijke verklaring van de rechter “uitvoerbaar bij voorraad”. Nu geldt het omgekeerde. Met grondige motieven kan de klant aan de rechter vragen het vonnis niet onmiddellijk te laten uitvoeren.

Nodige voorzichtigheid. Ondanks dat het hoger beroep geen schorsende werking meer heeft, is het uiteraard wel nog mogelijk voor de klant om hoger beroep in te stellen. Bijgevolg is het verstandig voor de ondernemer om zijn kansen in beroep goed in te schatten. Indien de ondernemer overgaat tot onmiddellijke uitvoering en deze in hoger beroep niet in het gelijk wordt gesteld, dient hij de reeds ontvangen som terug te betalen, alsook de respectievelijke interesten en een eventuele schadevergoeding.

Tip! Wacht met het leggen van beslag op goederen van de betreffende klant tot na de uitspraak in beroep. Het leggen van beslag en de eventuele verkoop van de goederen na een uitspraak in eerste aanleg kan achteraf leiden tot moeilijkheden. Indien het beslag onterecht is, dient de oorspronkelijke toestand te worden hersteld. De klant kan bovendien een schadevergoeding eisen voor het ten onrechte en té goedkoop verkopen van zijn goederen en alle negatieve gevolgen die hiermee gepaard gaan.

Voorkomen beter dan genezen. Het onderlinge overleg tussen ondernemer en klant over de betaling van facturen geniet nog steeds de voorkeur boven het invorderen van het factuurbedrag via gerechtelijke weg. Uw debiteuren correct opvolgen is de boodschap. REFIBO helpt u hier bij met raad en daad.


Bron:
[1] Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie.