Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoeveel btw moet u per product of dienst doorstorten?

Hoeveel btw moet u per product of dienst doorstorten?

 • On 06/04/2016

Afhankelijk van welke goederen of diensten u verhandelt, is een verschillend btw-tarief van toepassing. Het standaard btw-tarief bedraagt 21 %. Voor bijvoorbeeld personenvervoer, brandstoffen, restaurant- en cateringdiensten, groenten, geneesmiddelen en levende dieren gelden verlaagde tarieven. Hoeveel moet u doorstorten aan de btw-administratie?

Algemeen. Zoals u weet is de btw de belasting over de toegevoegde waarde voor goederen en diensten. Deze belasting wordt berekend op de maatstaf van heffing tegen tarieven die verschillen volgens hetgeen verhandeld wordt.

De maatstaf van heffing. De maatstaf van heffing van de btw is het bedrag dat verschuldigd is voor het geleverde goed of de gepresteerde dienst. In dit bedrag zijn begrepen de kosten van commissie, de verzekering en het vervoer, de belastingen, rechten en heffingen. Tot de maatstaf van heffing behoren echter niet een bepaald aantal prijskortingen, statiegelden voor verpakkingen, etc.

De tarieven. De tarieven zijn vastgesteld door de koning. Het standaard tarief van de btw bedraagt 21 %.

In afwijking hiervan wordt de belasting geheven tegen een verlaagd tarief van:

 • 0 % voor dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen en voor recuperatiestoffen en –producten.
 • 6 % voor de goederen en diensten opgenomen in tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 [1]. Dit verlaagd tarief mag evenwel niet toegepast worden als de diensten bedoeld in tabel A bijkomstig deel uitmaken van een complexe overeenkomst die hoofdzakelijk andere diensten tot voorwerp heeft;
 • 12 % voor de goederen en diensten opgenomen in tabel B van de bijlage bij het betreffende KB.

6 %: Goederen en diensten, opgesomd in tabel A.

Goederen:

 • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
 • automobielen voor personenvervoer voor invaliden;
 • waterdistributie;
 • couranten, tijdschriften en boeken;
 • levende dieren;
 • vlees en slachtafval;
 • vis, schaal-, schelp- en weekdieren;
 • melk en zuivelproducten, eieren, honing;
 • groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden;
 • fruit, schillen van citrusvruchten en van meloenen;
 • plantaardige producten;
 • producten van de meelindustrie, mout, zetmeel;
 • vetten en oliën;
 • andere voedingsmiddelen;
 • voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten;
 • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;
 • diverse goederen, waaronder, doodskisten, rolstoelen, assistentiehonden, etc.;
 • leveringen van goederen door instellingen met sociaal oogmerk.

Diensten:

 • onderhoud en herstelling van bepaalde goederen hierboven vermeld;
 • kleine hersteldiensten;
 • personenvervoer;
 • renovatie en herstel van privéwoningen van 10 jaar en ouder;
 • werk in onroerende staat m.b.t. privéwoningen van 10 jaar en ouder;
 • afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden;
 • inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak;
 • auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen;
 • hotels en campings;
 • landbouwdiensten;
 • diensten van begrafenisondernemingen;
 • privéwoningen voor gehandicapten;
 • instellingen voor gehandicapten;
 • diensten verricht door instellingen met sociaal oogmerk;
 • diversen, waaronder de verhuur van rolstoelen, infuuspompen, etc. alsook diensten die gewoonlijk door een begrafenisondernemer worden verstrekt, de opleiding van assistentiehonden, etc.;
 • huisvesting in het kader van het sociaal beleid;
 • schoolgebouwen.

12 %: goederen en diensten, opgesomd in tabel B.

 • restaurant- en cateringdiensten;
 • margarine;
 • banden en binnenbanden;
 • brandstoffen;
 • betaaltelevisie;
 • sociale huisvesting;
 • fytofarmacie.

21 %: alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de btw en die niet elders zijn opgesomd.

Let op! Wanneer een lager btw-tarief op uw goederen of diensten van toepassing is, betekent dit niet enkel dat u minder btw aan de administratie moet doorstorten, maar ook dat u minder btw in aftrek kan brengen op deze aankopen.


Bronnen:
[1] Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (laatst gewijzigd met ingang van 12 februari 2016).

Documentatie: http://refibo.be/documentatie/btw/algemeen/de-maatstaf-van-heffing-en-de-btw-tarieven