Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ook de vennootschap is aansprakelijk voor het betalen van de sociale bijdragen van haar bedrijfsleiders

Ook de vennootschap is aansprakelijk voor het betalen van de sociale bijdragen van haar bedrijfsleiders

  • On 22/04/2010

Een vennootschap is samen met de bedrijfsleider mee aansprakelijk voor het betalen van de sociale bijdragen van deze laatste.

In de praktijk zal het sociaal verzekeringsfonds eerst het geld proberen te innen bij de betrokken bedrijfsleider. Lukt dat niet, dan pas zal ze dit proberen bij de vennootschap. Het probleem dat dit kan meebrengen is dat het hierdoor mogelijk is dat de vennootschap wordt aangesproken voor de betaling van sociale bijdragen van een bedrijfsleider die ze reeds heeft ontslagen! Het omgekeerde geval, waarbij de vennootschap de achterstallige sociale bijdragen moet betalen voor een net aangeworven zaakvoerder die nog niets met de vennootschap te maken had in de kwartalen waarop de achterstallige bijdragen betrekking hebben, is echter niet mogelijk. De vennootschap is slechts hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen voor de periode gedurende welke ze effectief een mandaat binnen de vennootschap hebben.