Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uitspraak Grondwettelijk Hof betreffende de bescherming echtgenote bij faling

Uitspraak Grondwettelijk Hof betreffende de bescherming echtgenote bij faling

  • On 26/02/2010

De faillissementswet bevat een regel die stelt dat alle middelen van tenuitvoerlegging tegen mensen die zich gratis borg hebben gesteld opgeschort worden vanaf het vonnis van faillietverklaring.

Dit is echter niet het geval voor de middelen van tenuitvoerlegging tegenover de (ex-)echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde die zich persoonlijk heeft verbonden tot de schuld van de gefailleerde.

De regel voorzien in de faillissementswet stelt bovendien dat enkel de directe middelen van tenuitvoerlegging worden opgeschort, maar niet die mechanismen die via contract zijn overeengekomen, zoals bijvoorbeeld loonoverdracht.

In haar arrest van 4 februari 2010 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat beude bepalingen het gelijkheidsbeginstel schenden. Zodoende heeft het Hof artikel 24bis van de faillissementswet vernietigd.

 

Bron: Arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 februari 2010