Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ook zelfstandigen beschermd tegen kleine risico’s

Ook zelfstandigen beschermd tegen kleine risico’s

  • On 31/12/2007

Sinds 1 januari 2008 is de ziekteverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. Net zoals voor werknemers, krijgen ook de zelfstandigen een terugbetaling voor de kleine risico’s.

Sinds 1 januari 2008 is de ziekteverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. Daarvoor waren zelfstandigen via de verplichte ziekteverzekering enkel verzekerd tegen grote risico’s (bvb. bevallingen en grote heelkundige ingrepen). Voor kleine risico’s zoals doktersbezoeken, tandzorg en geneesmiddelen moesten zelfstandigen extra betalen voor een aanvullende verzekering bij hun ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij. Die opsplitsing tussen de kleine en grote risico’s is dus verdwenen.

Net zoals voor werknemers, ambtenaren, gepensioneerden en leefloners krijgen ook zelfstandigen een terugbetaling voor de kleine risico’s door de verplichte ziekteverzekering. Het voordeel is dat u als zelfstandige geen aanvullende verzekering voor kleine risico’s meer moet afsluiten. Keerzijde van de medaille is wel dat de bijdrage die u betaalt voor de verplichte ziekteverzekering, hoger liggen.

Begin december 2007 is een nieuwe structuur uitgewerkt voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen, die deze kost van de integratie moeten financieren. Deze bijdragenstructuur ziet er als volgt uit voor het bijdragejaar 2013 (gebaseerd op het nettobedrijfsinkomen van 2010):

Inkomsten

Bijdrage

Minder dan € 12 830,63

Minimumbijdrage van € 657,57

Tussen € 12 830,63 en € 55 405,04

22,00% (vóór 19,65%)

Tussen € 55 405,04 en € 81 649,49

14,16% (zelfde als voorheen)

Meer dan € 81 649,49

€ 3 970,33

 

Startende zelfstandigen moeten in hun eerste drie jaar van activiteit een lager bijdragepercentage betalen dan gevestigde zelfstandigen. De voorlopige bijdragen voor starters zijn:

Jaar

Bijdrage

1ste jaar

20,50%

2de jaar

21%

3de jaar

21,50%

 

 

Voor meer info: documentatie Refibo