Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Oproep: plan het wettelijk verlof van uw werknemers tijdig in

Oproep: plan het wettelijk verlof van uw werknemers tijdig in

  • On 31/05/2021

Om de continuïteit van uw onderneming te garanderen, doen wij graag een oproep om het wettelijk verlof van uw werknemers tijdig in te plannen. Dit om problemen in de personeelsplanning te vermijden, bovendien is het belangrijk voor het mentale welzijn van uw werknemers om het wettelijk verlof tijdig in te plannen. We schetsen ook kort wat de regels zijn betreffende quarantaine en de verschillende risicogebieden gezien de CORONA-pandemie.

Onderzoek. Uit de cijfers van Liantis blijkt dat werknemers de helft minder verlof opnamen in de eerste helft van 2021. Dit kan problemen geven voor de continuïteit van uw onderneming in het najaar. Ook uit de cijfers van vorig jaar bleek dat het niet opnemen van vakantie door werknemers effectief voor problemen zorgde. Liantis analyseerde dat werknemers bijna 30% meer wettelijk verlof opnamen in het laatste kwartaal van 2020, vergeleken met 2019. Daarbij komt dat eind 2020 de economie nog op slot zat.

Oorzaken. In de eerste maanden van 2021 zaten nog heel wat mensen thuis onder de tijdelijke werkloosheid, wat met zich meebracht dat deze werknemers geen verlof inplande. Bovendien hoefde er geen extra verlof te worden ingepland voor de zorg van de kinderen en was er geen mogelijkheid tot reizen. Een bijkomende oorzaak ligt in het feit dat werknemers hun verlof de komende weken of maanden nog niet willen inplannen om te kunnen anticiperen op de CORONA-maatregelen.

Werknemers in quarantaine. Wanneer uw werknemers terugkeren uit vakantie, is dit mogelijks uit een risicogebied. Wanneer een werknemer kan telewerken vormen er zich geen problemen en zal de werknemer zijn gebruikelijke loon ontvangen. Indien telewerk niet mogelijk is, gelden er verschillende regels voor de kleurcodes. Hieronder kort de regels omtrent risicogebieden en de gevolgen:

  • Groen gebied: de werknemer dient niet in quarantaine te gaan en kan het werk hervatten.
  • Oranje gebied: de werknemer wordt aanbevolen zich te testen en in quarantaine te gaan voor 7 dagen, indien de test negatief is. Wanneer de werknemer in het bezit is van een quarantainegetuigschrift geldt overmacht en zal de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen.
  • Rood gebied: De werknemer die vertrekt naar een rood gebied, wordt niet gezien als een ‘normaal en zorgvuldig persoon’. Hij zal dan ook geen uitkering ontvangen en is er geen sprake van overmacht. Wanneer hij ook geen vakantiedagen of inhaalrustdagen meer heeft, zal dit vallen onder toegestane afwezigheid zonder loon ten laste van u als werkgever. Wanneer hij terugkomt uit een zone die later rood is geworden, gelden dezelfde regels als een oranje gebied, met bijkomend de verplichting zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Geen overdracht naar volgend jaar. Het wettelijk verlof wordt vastgesteld in onderlinge overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. U heeft dus niet de mogelijkheid om uw werknemer te verplichten zijn wettelijk verlof op te nemen. Het is echter wel zo dat een werknemer zijn verlof niet kan overdragen naar het volgende jaar en deze dus voor 31 december dient opgenomen te zijn.

Aanbeveling. U kan wel aanbevelingen doen over het opnemen van vakantiedagen. Hierbij is het van belang uitleg te verschaffen waarom deze aanbevelingen worden gegeven. Daarbij kan u ook de omstandigheden verduidelijken, zoals de hogere werkdruk eens de activiteiten normaal worden hervat of de noodzaak dat al het personeel aanwezig is. Houdt hierbij rekening dat de aanbevelingen dienen te gelden voor alle werknemers van dezelfde afdeling. Benadruk dat hier zowel de belangen van de onderneming als die van de werknemer gelden en dat men op zoek gaat naar een evenwicht, waarbij er beroep wordt gedaan op de solidariteit op de werkvloer. Ook voor het mentale welzijn van de werknemers is het van belang op tijd rustmomenten in te plannen en deze te spreiden.

Privacy vakantiebestemming. Bovendien kan u uw werknemers niet verplichten de vakantiebestemming te delen met u. Wij raden u daarom aan in een voorafgaande mededeling te vragen om u op de hoogte te brengen wanneer uw werknemer terugkomt uit een oranje of een rood gebied en te informeren over de gevolgen van de werkhervatting. Indien men terugkomt uit een rood gebied heeft u de mogelijkheid de werknemer de toegang te ontzeggen tot de werkplek.

Heeft u vragen rond de vakantieplanning van uw werknemers of wenst u meer te weten over uw mogelijkheden als werkgever? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.