Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Onvoldoende cash voor uw heropstart? Heropstartlening in aantocht

Onvoldoende cash voor uw heropstart? Heropstartlening in aantocht

  • On 31/05/2021

Op voorstel van de Vlaamse regering komt er een heropstartlening voor ondernemingen die nieuwe voorraden dienen aan te kopen om te kunnen opstarten naar aanleiding van hun sluiting omwille van de CORONA-maatregelen. Om deze opstart te vergemakkelijken wil de Vlaamse regering de heropstartlening beschikbaar maken vanaf eind mei 2021. De heropstartlening richt zich in eerste instantie op kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een liquiditeitsnood en wordt aan een voordelig tarief aangeboden.

Doel. De heropstartlening is vooral gericht op ondernemers die cashflowproblemen ondervinden of zullen ondervinden bij de heropstart van hun activiteit. De lening wordt uitgegeven voor de aankoop van handelsgoederen en doelt daarom vooral op kleinhandelaars en horeca-uitbaters. Ter ondersteuning van de ondernemers, wordt deze aan een voordelig tarief verleden.

De heropstartlening. U kan een heropstartlening aangaan voor een minimum van € 10.000 en maximum € 750.000. Deze zal worden gesloten aan een voordelige rente van 1%. Elke ondernemer kan maximaal 2 leningen aanvragen. Niet eender welke soort aanvraag zal zomaar aanvaard worden voor de lening. Er wordt namelijk gekeken naar de facturen, zo zullen een beperkt aantal aankopen in aanmerking komen voor de lening. Deze facturen dienen vooral betrekking te hebben op de aankoop van handelsgoederen (zie lager). De terugbetalingen dienen trimestrieel te gebeuren en steeds in gelijke schijven. De teruggave start vanaf de 12e maand na de datum van de leningsovereenkomst.

De lening zal kunnen worden aangevraagd bij VLAIO. VLAIO streeft ernaar de heropstartlening te lanceren op 31 mei 2021, voor deze datum zal er geen aanvraag kunnen gedaan worden. De aanvraagprocedure zal beschikbaar zijn tot 1 augustus 2021, 12uur.

Voorwaarden. De heropstartlening is uiteraard enkel toegankelijk voor ondernemingen die actief zijn in het Vlaamse Gewest en is beschikbaar voor de volgende rechtsvormen:

  • Een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid
  • Een vzw
  • Een buitenlandse onderneming die aansluit bij een van de bovenstaande juridische statuten

Bovendien is een intrinsieke gezondheid van de onderneming een belangrijk element. U zal als ondernemer een verklaring op eer dienen op te stellen waaruit blijkt dat uw onderneming gezond was voor de CORONA-pandemie (situatie op 31 december 2019).

Intrinsieke gezondheid vóór 31 december 2019

  • Uw onderneming valt niet onder de procedure van gerechtelijke reorganisatie
  • U heeft geen RSZ of BTW-schulden
  • U heeft geen achterstand in de aflossingen van uw financiële kredieten.

 

Tip: Ben u een starter en opgestart na 2019, dan maakt u aanspraak op een lening tot € 50.000 aan het voordelig tarief, zowel in hoofdberoep als in bijberoep.

Facturen. Voor elke lening mogen er maximaal 100 facturen aangeboden worden ter aanvaarding. Deze facturen dienen bovendien betrekking te hebben op de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021. De totaliteit aan facturen qua bedrag dient minstens 75% handelsgoederen te betreffen (rooster 81 uit de btw-aangifte). Voor het resterende bedrag dienen de facturen betrekking te hebben op de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) en investeringen (rooster 83).

Modaliteiten. Eerst en vooral is het belangrijk te gaan kijken welk bedrag u zou willen lenen. Dit is namelijk van belang voor de verschillende modaliteiten die gelinkt zijn aan de verschillende bedragen.

€ 50.000 of minder: Indien u € 50.000 of minder leent is het zo dat er een terugbetalingstermijn wordt gehanteerd van 24 maanden. Bovendien wordt hier 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Er is dus een eigen inbreng van 20%.

Meer dan € 50.000: Wenst u meer dan €50.000 te lenen, dan wordt een terugbetalingstermijn van 36 maanden gebruikt en wordt 50% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen aanvaard en is er dus een eigen inbreng van tevens 50%

De totale omvang van de 2 leningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen (rooster 81) van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vraagt de aankopen van handelsgoederen in 2019 op via rooster 81 van de btw-aangifte, als dat mogelijk is. Als de gegevens niet opgehaald kunnen worden, of als u de gegevens niet correct vindt, bewijst u de omvang van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond de heropstartlening, andere CORONA-steunmaatregelen of wenst u hulp bij uw aanvraag? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.