Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Afbraak en heropbouw aan een verlaagd btw-tarief, een praktische inleiding

Afbraak en heropbouw aan een verlaagd btw-tarief, een praktische inleiding

  • On 31/05/2021

De coronacrisis heeft de Belgische economie midscheeps getroffen. Om deze crisis het hoofd te bieden hebben de beleidsmakers niet enkel beschermende maatregelen uitgevaardigd, maar ook stimulerende maatregelen. Deze stimulansen vinden we terug in het relanceplan. Een van deze relance maatregelen is de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen naar heel België. Voorheen gold dit enkel in de 32 centrumsteden.

In het kort. Het verlaagde btw-tarief voor heropbouw en afbraak bedraagt 6% en is geldig voor bijna alle werken. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Natuurlijk zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden, zo dient dit uw enige en eigen woning te zijn. De maximale bewoonbare oppervlakte bedraagt 200m², hierin worden ook de ruimtes voor professionele doeleinden meegerekend, en het dient uw hoofdverblijfplaats voor 5 jaar te zijn. Een andere mogelijkheid is de woning gedurende 15 jaar ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor. Bovendien zijn de voorwaarden buiten de 32 centrumsteden iets verfijnder. Binnen de centrumsteden blijft de oude regeling gelden.

Voor wie. Het verlaagde tarief geldt voor particulieren en voor bouwpromotoren. Bovendien is het niet enkel voor de initiatiefnemers, maar kan dit ook toepassing vinden voor eigenaars die in een latere fase aansluiten. Uitgesloten van deze gunstmaatregel zijn verhuurders, tweede verblijvers en vennootschappen.

Afbraak en heropbouw. Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagde btw-tarief dient u een oud gebouw te slopen en een woning herop te bouwen. Het gebouw dat wordt afgebroken dient dus niet expliciet een woning te zijn. Deze voorwaarde geldt wel voor de heropbouw, het grootste gedeelte van het gebouw moet dus voor bewoning bestemd zijn. De afbraak en heropbouw dient bovendien te gebeuren door dezelfde persoon. Het dient te gaan om een sloop van een volledig gebouw, al wordt een ingrijpende verbouwing gelijkgesteld. Verder dient de afbraak en heropbouw op hetzelfde kadastraal perceel te gebeuren.

Tijdige indiening voorafgaande verklaring. Het is zeer belangrijk een voorafgaande verklaring in te dienen voor de eerste factuur in de bus valt. Het is namelijk zo dat de deze verklaring ingediend dient te worden vóór het ogenblik waarop de btw opeisbaar wordt. Indien deze verklaring niet tijdig ingediend is, zal u geen toepassing meer kunnen maken van het verlaagde btw-tarief, ook niet voor facturen die nadien zouden worden uitgereikt. De aangifte dient te gebeuren via MyMinfin.

Opgelet! Het vergeten van deze formaliteit kan u dus zeer duur komen te staan.

Factuurvermeldingen. Wanneer u uw aangifte heeft voltooid via MyMinfin zal u een ontvangstbevestiging krijgen via de post. Let op: dit kan tot 14 dagen duren, het is dus aangeraden hier tijdig mee te starten. Het afschrift of de ontvangstbevestiging bevat een referentienummer. Het is dit referentienummer dat op al uw facturen vermeld dient te worden. Geef daarom dit referentienummer aan al uw aannemers & dienstverrichters.

Wens je meer info?

Bij het uitvoeren van (ver)bouw(ings)werken is het cruciaal dat uw begroting klopt. Om een duidelijk overzicht te hebben van de kosten, dient u dan ook te weten welke belastingen en welke tarieven voor u gelden. Bovendien kan u misschien toepassing maken van een fiscaal gunsttarief. Bij Refibo bekijken wij graag uw dossier en gaan we samen na of u voldoet aan alle voorwaarden. Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.