Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Het Globalisatiemechanisme: kan uw onderneming er gebruik van maken?

Het Globalisatiemechanisme: kan uw onderneming er gebruik van maken?

  • On 31/05/2021

Er is al heel wat te doen geweest rond de steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen om de nadelen van de coronamaatregelen voor ondernemingen te counteren. Daar komt nu nog een mogelijkheid bij, het globalisatiemechanisme. De maatregel zorgt als het ware voor een overkoepelende regeling voor de genomen steunmaatregelen van 2020.  Eerder ontvangen steun voor omzetverliezen in 2020 zal dan ook in mindering worden gebracht. De steun bedraagt 10% van de omzet van 2019 en kan aangevraagd worden bij VLAIO. Het globalisatiemechanisme is reeds goedgekeurd en sinds 1 april 2021 kunnen aanvragen ingediend worden.

Doel. De regering wil met het globalisatiemechanisme ondernemingen ondersteunen die geconfronteerd worden met zware omzetdalingen in 2020 door de CORONA-pandemie. Bovendien wil men de steun gelijktrekken voor ondernemingen die nog geen aanspraak hebben gemaakt op de eerdere mechanismes voor de steunperiode 2020.

Referentieperiode. Voor het te ontvangen steunbedrag wordt er gekeken naar de omzet van een welbepaalde ‘referentieperiode’. Deze periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

Voorwaarden. De steunmaatregel is van toepassing op ondernemingen (vennootschappen, vzw’s en stichtingen met rechtspersoonlijkheid van privaatrecht) die intrinsiek gezond waren voor de CORONA-situatie. Om aanspraak te kunnen maken op de steunmaatregel dient uw onderneming te voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder kort de cumulatieve voorwaarden om beroep te kunnen doen op het globalisatiemechanisme:

  • Het gaat om een onderneming met een minimum omzet van € 450.000 (excl. btw) in de referentieperiode.
  • Er wordt een omzetdaling van 60% vastgesteld in de laatste 3 kwartalen van 2020 (dus van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020) tegenover de referentieperiode.
  • Er wordt bovendien een boekhoudkundig verlies vastgesteld in de laatste 3 kwartalen van 2020.

Uitgesloten. Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze globale steunmaatregel:

  • Eénmanszaken
  • Als de onderneming winst boekte in de laatste 3 kwartalen van 2020 (dus van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020).
  • Wanneer de onderneming zich bevindt in een niet-actieve toestand zoals ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.
  • Holdingvennootschappen, managementvennootschappen, ondernemingen waarvan de bedrijfsleider als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waarvan zij zakelijke diensten verlenen. Enkel indien de onderneming uitsluitend zakelijke diensten (zijnde ondersteunende en administratieve diensten) verleent aan andere ondernemingen binnen de groep kan zij geen aanvraag indienen. Indien de onderneming echter ook een eigen commerciële activiteit uitbaat, kan er wel een aanvraag ingediend worden.

Let op! De documenten die gebruikt dienen te worden ter staving kan u vinden op de website van VLAIO. Andere documenten worden niet aanvaard. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2021.

Steunbedrag. Het gaat hier om een steunbedrag van 10% van de omzet, exclusief btw, van de referentieperiode. Er staat hier evenwel een beperking op. Voor kleine ondernemingen is dit steunbedrag begrensd tot 90% van het verlies vóór aftrek van belastingen (niet-gedekte vaste kosten) van de laatste 3 kwartalen van 2020. Voor middelgrote en grote ondernemingen ligt deze grens op 70% van datzelfde verlies.

Kleine onderneming. Kleine ondernemingen dienen hier begrepen te worden volgens de Europese regels, zijnde ‘een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen euro niet overschrijdt’.

Maximaal bedrag. Het maximale steunbedrag wordt berekend op 2 manieren: op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling of op basis van de verruimde tewerkstelling. Het is namelijk zo dat veel ondernemingen in de zwaar getroffen sectoren (culturele, vrijetijd- en eventsector) werken met freelancemedewerkers of uitzendkrachten. Door die gelijk te stellen aan vaste medewerkers kunnen ook zij een beroep doen op de maatregel.

Eerder toegekende steunbedragen. Enkel de eerder toegekende steunbedragen die betrekking hadden op de steunperiode in 2020 worden in mindering gebracht van het CORONA globalisatiemechanisme, zijnde: de CORONA hinderpremie, CORONA compensatiepremie, CORONA ondersteuningspremie, het Vlaams beschermingsmechanisme, het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme en het Vlaams beschermingsmechanisme 3.

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen rond het globalisatiemechanisme, andere CORONA-steunmaatregelen of wenst u hulp bij uw aanvraag? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.