Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Optimaliseer het einde van een opstalrecht

Optimaliseer het einde van een opstalrecht

  • On 20/04/2011

Als zaakvoerder of bestuurder kan u een grond die u privé beschikt ter beschikking stellen van uw vennootschap met een recht van opstal. De onderneming krijgt zo de toestemming om op de grond een pand te bouwen. Op het einde van de opstalperiode wordt je vervolgens automatisch eigenaar van het pand. Vaak wordt in de opstalovereenkomst vastgelegd dat deze overdracht gratis gebeurt. Bent u op het moment van de overdracht echter nog steeds zaakvoerder of bestuurder dan beschouwt de fiscus deze gratis overdracht als een belastbaar voordeel van alle aard (tegen de normale progressieve tarieven).

De fiscus kan de overdracht echter niet beschouwen als een voordeel van alle aard indien u geen bestuurder of zaakvoerder meer bent. Immers zonder beroepsmatige link met de onderneming kan u geen voordeel van alle aard verkrijgen van deze onderneming. U zal het pand dus werkelijk gratis kunnen verkrijgen. Echter de overdracht van het pand zal wel belast worden bij de vennootschap als abnormaal en goedgunstig voordeel (normale tarief van 33,99% of verlaagd opklimmend tarief).

Een andere oplossing blijkt uit een recent arrest (Brussel, 9 september 2010). Een zaakvoerder verleende het opstalrecht van een bepaald stuk grond aan zijn vennootschap. Het opstalrecht bestond hier uit een goedkoop huurcontract, van slechts 1 BEF per maand. In de overeenkomst werd bovendien opgenomen dat op het einde van de opstalperiode het pand gratis zou overgedragen worden aan de verhuurder. De rechter besliste dat in dit specifieke geval de gratis overdracht gezien moest worden als een compensatie voor de zeer lage huur en dat de zaakvoerder het pand niet verkreeg louter omwille van het feit dat hij zaakvoerder is. De gratis verkrijging van het pand kan dus niet belast worden als voordeel van alle aard in hoofde van de zaakvoerder.

Misschien wel de voordeligste oplossing is het pand te verhuren aan de vennootschap wanneer het opstelrecht afgelopen is. In het ideale scenario laat u de onderneming de huur voor, bijvoorbeeld de komende 9 jaren, vooruitbetalen. De huur is een aftrekbare beroepskost voor de onderneming en de vooruitbetaling kan ze in één keer aftrekken.

Bij u in de personenbelasting zal u belast worden op de huur, maar u mag deze spreiden over de periode waarop de huur betrekking heeft, bijvoorbeeld negen jaar. Bovendien zal de belastingsdruk lager zijn dan het geval zou zijn bij een belastbaar voordeel van alle aard. Bent u bovendien geen zaakvoerder dan kan de (overdreven) huur niet geherkwalificeerd worden als loon. Heeft de onderneming niet voldoende liquide middelen om de huur voor een langere periode vooruit te betalen, dan kan u nog steeds dat bedrag laten overzetten op uw rekening-courant. Op dit bedrag kan u vervolgens intrest vragen. Deze intrest bezorgt u een extra inkomen en zal volledig aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Om te weten hoe hoog deze intrest dan precies mag zijn, verwijzen we u door naar een ander nieuwsje.

2011-04-20 12:49:24